Obiekt

Tytuł: Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020

Twórca:

Boćkowski, Daniel (1968- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 333-348 ; Streszczenie angielskie.

Abstrakt:

Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, co spowodowało, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza społeczeństwo polskie zmieniło diametralnie nastawienie wobec Czeczenów – od wysokiej akceptacji do niemal całkowitego odrzucenia. Stanowi także próbę oceny, w jakich okolicznościach diaspora czeczeńska w Polsce została uznana za „społeczność podejrzaną” oraz jaki to miało wpływ na podejście do kwestii uchodźców w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 r.

Bibliografia:

Adamczewski P., Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. L, z. 2, s. 157–176
Antunez J.C., Refugees and terrorism; the real threat, Análisis GESI 17/2019
Arutunyan A., ISIS Returnees Bring Both Hope and Fear to Chechnya, International Crisis Groupe, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/chechnya-russia/isis- returnees-bring-both-hope-and-fear-chechnya
Breen-Smyth M., Theorising the „suspect community”: counterterrorism, security practices and the public imagination, „Critical Studies on Terrorism” 2013, nr 7, s. 223–240
Ciesielski S., Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, cz. 3: O niepodległą Czeczenię, Wrocław 2003
Cohen S., Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers, London 2011
Dworkin A., Beyond good and evil: Why Europe should bring ISIS foreign fighters home, European Council on Foreign Relations, https://www.ecfr.eu/publications/summary/ beyond_good_and_evil_why_europe_should_bring_isis_foreign_fighters_home
From Chechenia to Syria. Tracking Russian-speaking Foreign Fighters In Syria, http://www. chechensinsyria.com
Furier A., Czeczenia i jej mieszkańcy w oczach Polaków, „Etnografia Polska” (Warszawa) 1997, t. XLI, z. 1–2, s. 121–146
Hauer N., Chechen and north Caucasian militants in Syria, https://www.atlanticcouncil.org/ blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-in-syria/
Hillard P., Suspect Community, London 1993
Kornat M., Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 2, s. 76–86
Kuleba M., Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996, Warszawa 1998
Litwinienko A., Felsztinski J., Wysadzić Rosję, Warszawa 2012
Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspected community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – maj 2017, w: Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, red. A. Górny i in., Kraków–Warszawa 2017, s. 71–95
Łukasiewicz K., Adaptacje do biedy. Ubóstwo wśród uchodźców czeczeńskich w Polsce, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, red. A. Paszko, Kraków 2011, s. 169–198
Marcinko M., Kwestia terroryzmu w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim a prawo międzynarodowe, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2004, t. II, s. 152–185
Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, t. XIV, nr 2, s. 15–41

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

333

Strona końc.:

348

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126880 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.14

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji