Obiekt

Tytuł: Starania władz polskich o umiejscowienie na terytorium Rzeczypospolitej stałej bazy wojskowej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych

Twórca:

Jureńczyk, Łukasz (1981– )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 177-198 ; Streszczenie w jęz. angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W ostatnich latach nasiliły się starania władz polskich o umiejscowienie na terytorium Rzeczypospolitej stałej bazy wojskowej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Polska wyszła z bardzo ambitną propozycją umieszczenia na jej obszarze amerykańskiej dywizji pancernej i budowy „Fortu Trump”. Jak dotąd nie została ona wcielona w życie, jednak Stany Zjednoczone stopniowo zwiększają obecność wojskową na terytorium Polski.

Bibliografia:

Apeldoorn van B., Graaff de N., American Grand Strategy and Corporate Elite Networks. The Open Door since the End of the Cold War, London–New York 2016
Aslam W., The United States and Great Power Responsibility in International Society. Drones, rendition and invasion, London–New York 2013
Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014
Bandeira L.A.M., The Second Cold War Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA, New York 2017
Bouchet N., Democracy Promotion as US Foreign Policy Bill Clinton and Democratic Enlargement, London–New York 2015
Cameron F., US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff ? Second edition, London–New York 2005
David M., US-Russia relations in Obama’s second term: a damage limitation exercise, w: The Obama Doctrine. A Legacy of Continuity in US Foreign Policy?, ed. M. Bentley, J. Holland, London–New York 2017, s. 164–179
Dumbrell J., Clinton’s Foreign Policy Between the Bushes, 1992–2000, London–New York 2009
Dunn D.H., Zala B., Transatlantic relations and US foreign policy, w: Obama and the World New Directions in US Foreign Policy. Second edition, ed. I. Parmar, L.B. Miller, M. Ledwidge, London–New York 2014, s. 197–219
Gardner H., American Global Strategy and the „War on Terrorism”, London–New York 2016
Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – Fakty – Ludzie – Wydarzenia, Zakrzewo 2009
Haglund D.G., The US-Canada relationship: How ‘special’ is America’s oldest unbroken alliance?, w: America’s ‘Special Relationships’. Foreign and Domestic Aspects of the Politics of Alliance, ed. J. Dumbrell, A.R. Schäfer, London–New York 2009, s. 60–75
Hallams E., The United States and NATO since 9/11. The transatlantic alliance renewed, London–New York 2010
Hansen B., Toft P., Wivel A., Security Strategies and American World Order Lost Power, London–New York 2009
Holsti O.R., Making American Foreign Policy, London–New York 2006
Kiwerska J., Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy, w: Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Warszawa 2014, s. 60–80
Koziej S., Fryc M., NATO po zakończeniu operacji w Afganistanie, w: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, red. T. Kośmider, Warszawa 2014, s. 45–54
Lee L.R., US Hegemony and International Legitimacy. Norms, power and followership in the wars on Iraq, London–New York 2010
Lieber R.J., The United States and Europe: Explaining the Transatlantic Bonds, w: American Foreign Policy in a Globalized World, ed. D.P. Forsythe, P.C. McMahon, A. Wedeman, London–New York 2006, s. 261–286
Michta A.A., Konsekwencje dla NATO wynikające z sytuacji wewnętrznej i zmiany globalnych priorytetów polityki obronnej USA, w: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, red. T. Kośmider, Warszawa 2014, s. 55–65
Moens A., The Foreign Policy of George W. Bush. Values, Strategy, and Loyalty, London–New York 2016
Orzelska A., Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989–2004), Warszawa 2011
Renshon S.A., National Security in the Obama Administration. Reassessing the Bush Doctrine, London–New York 2010
Rusak R., Współpraca wojskowo-techniczna Polski z USA, w: Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej, red. T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła, Warszawa 2016, s. 307–324
Shor F., Dying Empire. U.S. Imperialism and Global Resistance, London–New York 2010
Steff R., Strategic Thinking, Deterrence and the US Ballistic Missile Defense Project. From Truman to Obama, London–New York 2016
Stokwiszewski D., Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999–2013, Warszawa 2014
Sylvan D., Majeski S., U.S. Foreign Policy in Perspective. Clients, Enemies and Empire, London–New York 2009
Symonides J., Polityka zagraniczna Polski a ład międzynarodowy, w: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, red. S. Bieleń, Warszawa 2010, s. 71–105
Terriff T., Grace, murder, or suicide? The passing of American primacy, w: Debating a Post-American World. What Lies Ahead?, ed. S. Clark, S. Hoque, London–New York 2012, s. 47–53
Toje A., America, the EU and Strategic Culture. Renegotiating the Transatlantic Bargains, London–New York 2008
Walton C.D., Grand Strategy and the Presidency. Foreign Policy, War and the American Role in the World, London–New York 2012
Warren A., The Obama Administration’s Nuclear Weapon Strategy. The Promises of Prague, London–New York 2014
Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013
Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

55

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

177 ; 198

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126960 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.1.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/55/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji