RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krajobraz w „Wierszach różnych” i w „Wierszach z listami” Ignacego Krasickiego

Creator:

Cieński, Marcin

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2020)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku. Warszawa 2019.
2. T. Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa 2006.
3. M. Cieński, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830. Wrocław 2000.
4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
5. Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa. Warszawa 2014.
6. R. Doktór, Krasicki nasz powszedni. Lublin 2011.
7. A. Gocal, Miejsca pamięci w „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. W zb.: Oświeceniowe zapisywanie pamięci. Red. M. Chachaj, A. Timofiejew. Lublin 2019, s. 141-153.
8. Z. Goliński, Ignacy Krasicki. Warszawa 1979.
9. Z. Goliński, Przypisy [do Wierszy z prozą]. W: I. Krasicki, Dzieła wybrane. Oprac. Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1989.
10. S. Graciotti, Lidzbark Krasickiego: od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckiej. W zb.: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia. Red. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz. Warszawa 2001, s. 143-155.
11. S. Graciotti, Liryczny świat Krasickiego. W: Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991.
12. W. Kaliszewski, Słodki bukiet cnót: „Pszczoły. Do Aleksandra Wasilewskiego”. W zb.: Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa. Warszawa 2014, s. 177-195.
13. A. Karpiński, Parafraza jako „aemulatio” (na przykładzie staropolskich przeróbek epody Horacego „Beatus ille qui procul negotiis”). W zb.: Retoryka a literatura. Red. B. Otwinowska. Wrocław 1984, s. 107-119.
14. A. Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju. Wrocław 1983.
15. T. Kostkiewiczowa, Ignacego Krasickiego myśli o zadomowieniu i ruchliwości. W: Studia o Krasickim. Warszawa 1997.
16. T. Kostkiewiczowa, Lipy czarnoleskie i lipy puławskie. W zb.: Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi. Red. B. Otwinowska [i in.]. T. 1. Warszawa 1993, s. 141-147.
17. J. Kotarska, „Co lipie do wirszów”. Drzewa Arkadii ziemiańskiej. W: Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk 1998.
18. I. Krasicki, Dzieła zebrane. Pod red. Z. Golińskiego, kontynuowaną przez J. T. Pokrzywniaka i M. Parkitnego. Seria pierwsza: Pisma literackie. T. 2: Zbiory wierszy. Oprac. T. Kostkiewiczowa. Poznań 2019.
19. R. Krzywy, List – relacja podróżnicza – satyra menippejska. Kształt gatunkowy „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. W zb.: Wokół reportażu podróżniczego. Red. E. Malinowska, D. Rott. Katowice 2004, s. 55-68.
20. S. LeMénahèze-Lefay, Paysage. Hasło w: Dictionnaire européen des Lumières. Paris 1997.
21. R. Magryś, O artyzmie „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury" 2001, z. 7, s. 37-55.
22. M. Niedermeier, Landschaft/Garten. Hasło w: Handbuch Europäische Aufklärung. Begriffe, Konzepte, Wirkung. Hrsg. H. Thoma. Stuttgart–Weimar 2015.
https://doi.org/10.1007/978-3-476-05410-4_29
23. M. Patro-Kucab, Spojrzenia z drugiego brzegu: „Osobność”. W zb.: Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa. Warszawa 2014, s. 161-173.
24. Polski „Grand Tour” w XVIII i początkach XIX wieku. Red. A. Roćko. Warszawa 2014.
25. H. z Przeździeckich Radziwiłłowa, Opis Arkadii skreślony przez założycielkę księżnę Radziwiłłową. Przeł. S. Żochowska. „Album Literackie” t. 1 (1848).
26. A. Roćko, Różne odcienie liryzmu: „List imieniem brata do siostry”. W zb.: Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa. Warszawa 2014, s. 343-356.
27. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998.
28. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa 1988.
29. M. Szczot, List menippejski czy menippea w formie listu? Uwagi po lekturze kilku listów oświeceniowych. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Grecae et Latinae” 26 (2016), z. 2, s. 129-142.
30. M. Szczot, Prowincja jako nauczycielka historii, zwierciadło obyczajów i źródło wzruszeń. O „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. „Świat i Słowo” 10 (2012),nr 2, s. 149-160.
31. J. Wójcicki, Powrót znikąd donikąd: „Dworak”. W zb.: Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa. Warszawa 2014, 229-244.

Issue:

1

Start page:

51

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135857 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Aug 20, 2020

Number of object content downloads / hits:

798

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/168833

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information