Obiekt

Tytuł: Niemcy wobec Włoch w pierwszej fazie II wojny światowej (wrzesień 1939 – czerwiec 1940 r.)

Twórca:

Żerko, Stanisław (1961- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 73-98 ; Streszczenia angielskie.

Abstrakt:

Cel studium stanowi przedstawienie polityki Niemiec wobec Włoch w okresie miedzy atakiem niemieckim na Polskę 1 IX 1939 r. a przystąpieniem Włoch do wojny 10 VI 1940 r. Był to okres trudny dla stosunków bilateralnych ze względu na decyzję Mussoliniego o nieprzystąpieniu do wojny (non belligeranza), mimo więzów sojuszniczych z Niemcami. Dodatkowe trudności wywołało zacieśnienie stosunków niemiecko-sowieckich, a zwłaszcza atak ZSRR na Finlandię. Poprawa stosunków niemiecko-włoskich nastąpiła dopiero w związku z wyrażaną przez Mussoliniego gotowością w miarę szybkiego przystąpienia do wojny.

Bibliografia:

Azeau H., La guerre franco-italienne. Juin 1940, Paris 1967. ; Batowski H., Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień – wrzesień 1939, Poznań 1984. ; Cliadakis H., Neutrality and War in Italian Policy 1939–40, „Journal of Contemporary History” 1974, nr 9. ; Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, t. III: Der Mittelmeerraum und Südosteuropa, Stuttgart 1984. ; Goeschel Ch., Mussolini and Hitler. The Forging of the Fascist Alliance, New Haven–London 2018. ; Gooch J., Mussolini and his Generals. The Armed Forces and Facist Foreign Policy, 1922–1940, Cambridge 2007. ; Joseph F., Wojny Mussoliniego, tłum. K. Janicki, Warszawa 2012. ; Knox M., Hitler’s Italian Allies. Royal Armed Forces, Fascist Regime, and the War of 1940–1943, Cambridge 2000. ; Koszel B., Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941, Poznań 1987. ; Mack Smith D., Mussolini, Warszawa 1994. ; Marzari F., Projects for an Italian-led Balkan Bloc of Neutrals, September-December 1939, „Historical Journal” 1970, nr 13. ; Rauscher W., Hitler und Mussolini. Macht, Krieg und Terror, Graz–Wien–Köln 2001. ; Rintelen E. von, Mussolini als Bundesgenosse. Erinnerungen des deutschen Militärattachés in Rom 1936–43, Tübingen–Stuttgart 1951. ; Rochat G., Włochy na wojnie 1935–1943. Od podboju Etiopii do klęski, tłum. D. Jednorowski, Oświęcim 2018. ; Schlie U., Kein Frieden mit Deutschland. Die geheimen Gespräche im Zweiten Weltkrieg 1939–1941, München–Berlin 1994. ; Schütt W., Der Stahlpakt und Italiens „Nonbelligeranza” 1938–1940, „Wehrwissenschaftliche Rundschau” 1958, nr 8. ; Siebert F., Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a. M.–Bonn 1962. ; Sierpowski S., Niemcy w polityce włoskiej w latach 1939–1940, w: idem, Studia z historii Włoch XX wieku, Poznań 2012, s. 357–415. ; Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie 1918–1940, Warszawa 1975. ; Strzałka K., Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939–1945), Kraków 2001. ; Weinberg G.L., Wizje zwycięstwa. Nadzieje ośmiu przywódców z czasów drugiej wojny światowej, tłum. R. Dymek, Warszawa 2007. ; Żerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

98

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:135722 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji