Obiekt

Tytuł: Obraz intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968–1990

Twórca:

Domke, Radosław (1981- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 155-181 ; Streszczenia angielskie.

Abstrakt:

W artykule zamierzam zaprezentować obraz polskiego inteligenta na wybranych motywach filmowych. Kino PRL wykreowało osobny typ inteligenta, który pojawiał się w wielu filmach. Nie był jednak typem jednorodnym, gdyż szlachetnemu asystentowi czy profesorowi przeciwstawiano cynicznego docenta. Postaram się uchwycić cechy wspólne i odpowiedzieć na pytanie, czy możemy mówić o pewnym spójnym wizerunku intelektualisty w ówczesnym kinie Polski Ludowej, czy też omawiane typy różnią się od siebie.

Bibliografia:

Białous M., Inteligent centralnie planowany? Obrazy inteligencji w polskim filmie fabularnym okresu PRL, „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu” 2011, nr 3. ; Bobiński W., W oczekiwaniu na szkołę przyszłości. O trudnej obecności filmu w edukacji polonistycznej, w: Zoom 9. Kino w zbliżeniu. Widz w świece kultury filmowej, red. A. Kołodziejczak, D. Gołębiowska, J. Mostowska i in., Łódź 2018, s. 31–41. ; Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Socjologia ogólna. Wybór tekstów, t. II, red. M. Malikowski, S. Marczuk, Tyczyn 1997, s. 184–188. ; Dabert D., Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Poznań 2003. ; Dabert D., Konstrukcja aluzyjna „Barw ochronnych” Krzysztofa Zanussiego, w: Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego, red. M. Hendrykowska, Poznań 2000, s. 149–166. ; Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002. ; Domke R., „Murzyn, Żyd i Arab”, czyli ksenofobia, rasizm i inność w kinie późnego PRL, w: O Polsce Ludowej – wybrane zagadnienia, red. B.A. Nowak, K. Maciąg, Lublin 2017, s. 85–97. ; Dondziłło Cz., Retman contra siłaczka, „Film” 1973, nr 44. ; Fidelis M., Młodość, nowoczesność i świat. Polska młodzież u progu „długich lat sześćdziesiątych”, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa– Kraków 2017, s. 13–41. ; Gwóźdź A., Nowa Fala w Polsce albo wola (nowoczesnego) stylu w polskim kinie, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 43–74. ; Kulas P., Śpiewak P., Czy pojęcie inteligencji jest nam dzisiaj potrzebne?, w: Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia, red. P. Kulas, P. Śpiewak, Warszawa 2018, s. 7–18. ; Kurz I., Pomieszanie języków. Kultowe (dziś) komedie z początku lat 70., w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 193–207. ; Lubelski T., Trzy fazy polskiej Nowej Fali: Konwicki – Skolimowski – Zanussi, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 75–94. ; Lubelski T., Wajda, Wrocław 2006. ; Luter A. ks., Kino wiecznie młode, Warszawa 2015. ; Misiak A., Kinematograf kontrolowany, Kraków 2006. ; Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009. ; Osęka P., Marzec ’68, Kraków 2008. ; Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004. ; Szczepańska A., Do granic negocjacji. Historia Zespołu Filmowego „X” Andrzeja Wajdy (1972–1983), tłum. E. Lubelska, Kraków 2017. ; Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003. ; Wach M., Esej jako gatunek filmowy Nowych Fal: Kluge – Zanussi – Makavejev, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 255–279. ; Werner M., W zwierciadle wspomnień, w: S. Zawiśliński, Kieślowski. Życie po życiu. Pamięć, Warszawa 2007, s. 214–215. ; Witek P., Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016. ; Ziemkowska K., O prekursorach inteligencji polskiej, w: Inteligencja XIX i XX w., t. V, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987, s. 9–31.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

181

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:135725 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji