Obiekt

Tytuł: Specimen pudoris, czyli o rozmowie Jakuba Pizona z Lukrecją w epigramatach Andrzeja Krzyckiego

Twórca:

Wojtowicz, Witold

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. R. Alewyn, Das große Welttheater. Hamburg 1959.
2. A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa. Przeł. Ł. Sommer. Warszawa 1998.
3. D. W. Amundsen, Suicide and Early Christian Values. W zb.: Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes. Hrsg. B. A. Brody. Dordrecht 1989.
kliknij tutaj, żeby przejść
4. Andreae Cricii, Carmina. Ed. C. Morawski. Cracoviae 1888.
5. Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543. Oprac. A. Jelicz. Szczecin 1985.
6. R. G. Asch, Hof, Adel und Monarchie. Norbert Elias’ Höfische Gesellschaft. W zb.: Höfische Gesellschaft und Zivilisationsprozess. Hrsg. C. Opitz. Köln 2005.
7. Augustinus, De civitate Dei, I 14 – I 28. W zb.: Patrologiae cursus completus. Series Latina. Accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne. T. 41. Parisiis 1845, kol. 28–42.
8. Św. Augustyn, Państwo Boże. Przeł. W. Kubicki. Kęty 2002.
9. J. Axer, Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 207–216.
10. C. Backvis, Łaciński poeta Polski humanistycznej Andrzej Krzycki – Andreas Cricius (1482–1537). W: Szkice o kulturze staropolskiej. Przeł., oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
11. W. Barner, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen. Tübingen 1970.
12. W. Beutin, Sexualität und Obszönität. Eine Literaturpsychologische Studie über epische Dichtungen des Mittelalters und der Renaissance. Würzburg 1990.
13. J. Boswell, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Chicago 1980.
kliknij tutaj, żeby przejść
14. V. L. Bullough, The Sin against Nature and Homosexuality. W zb.: Sexual Practices and the Medieval Church. Ed. V. L. Bullough, J. A. Brundage. Buffalo 1982.
15. J. Butler, Excitable Speech. A Politics of Performative. London 1997.
16. F. Cairns, Roman Lyric: Collected Papers on Catullus and Horace. Berlin–Boston 2012.
kliknij tutaj, żeby przejść
17. K. Clark, Akt. Studium idealnej formy. Przeł. J. Bomba. Warszawa 1998.
18. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. Borowski. Kraków 1997.
19. G. Dall’Orto, „Socratic Love” as a Disguise for Same-Sex Love in the Italian Renaissance. „Journal of Homosexuality” 1989.
kliknij tutaj, żeby przejść
20. L. Domonkos, Jacobus Piso of Medgyes. Hasło w: Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation. Ed. P. G. Bietenholz, Th. B. Deutscher. T. 3: N–Z. Toronto 1995.
21. I. Donaldson, The Rapes of Lucretia. A Myth and its Transformations. Oxford 1982.
22. N. Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz. Warszawa 2011.
23. A. Eusterschulte, Imitatio naturae. Naturverständnis und Nachahmungslehre in Malereitraktaten der frühen Neuzeit. W zb.: Kunste und Natur in den Diskursen der frühen Neuzeit. Hrsg. B. Becker-Cantarino, H. Lauf- hütte. T. 2. Wiesbaden 2000.
24. J. Follak, Lucretia zwischen positiver und negativer Anthropologie. Coluccio Salutatis „Declamatio Lucretie” und die Menschenbilder im exemplum der Lucretia von der Antike bis in die Neuzeit. Konstanz 2002. https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/12316/follak01-text.pdf?sequence=1&isAllowed=y (data dostępu: 20 IV 2020).
25. E. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungs- geschichtlicher Längsschnitte. 10., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart 2005.
26. G. Friedrich, Catulli Veronensis Liber. Leipzig– Berlin 1908.
27. T. Gacia, Lukrecja – „dux romanae pudicitae” czy „mulier laudis avida”? „Roczniki Humanistyczne” 2009, s. 117-130.
28. H. Galinsky, Der Lucretia-Stoff in der Weltliteratur. München 1932.
29. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. T. 1. Wrocław 2004, s. 15. BN I 109.
30. A. Greenstadt, „Rapt from himself”. Rape and the Poetics of Corporeality in Sidney’s „Old Arcadia”. W zb.: Representing Rape in Medieval and Early Modern Literature. Ed. E. Robertson, Ch. M. Rose. New York 2001, s. 315–319.
kliknij tutaj, żeby przejść
31. J. Haig Gaisser, Catullus in the Renaissance. W zb.: A Companion to Catullus. Ed. M. B. Skinner. Oxford 2007.
32. K. Hanika, Lucretia als „Damenopfer” patriarchaler Tugendkonzeptionen. W zb.: Eros – Macht – Askese. Geschlechterspannungen als Dialogstruktur in Kunst und Literatur. Hrsg. H. Sciurie, H. J. Bachorski. Vorwort H. J. Bachorski. Trier 1996.
33. K. Hanika, Eine offene Tür, ein offenes Mieder. Das Schicksal der Lucretia zwischen Vergewaltigung und Ehebruch. W zb.: Böse Frauen – Gute Frauen. Darstellungskonventionen in Texten und Bildern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hrsg. U. Gaebel, E. Kartschoke. Trier 2001.
34. P. Holenstein Weidmann, Passionierte Tugend: Lukrezia. „Deutsche Vierteljahres- schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte” 1994.
kliknij tutaj, żeby przejść
35. N. Holzberg, Metamorphosen des römischen Mythos in Antike, Mittelalter und Neuzeit am Beispiel der Lucretia-Legende. W zb.: Liviusinterpretationen. Hrsg. J. Gruber. Bamberg 1995.
36. L. Jankovits, Jacobus Piso, a Hungarian Humanist in Rome. W zb.: Italy and Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance. Ed. P. Farbaky, L. A. Waldman. Firenze 2011.
37. L. Jankovits, „Vir tersissimus Iacobus Piso”. A Hungarian Humanist, Poet, and Diplomat in the Erasmian World. „Acta Conventus Neo-Latini Buda- pestinensis” 2010.
38. Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej. Oprac. R. Marciniak, M. Muszyński, J. Wiesiołowski. T. 2. Wrocław 1985.
39. Katullus, Poezje wszystkie. Przeł. G. Franczak, A. Klęczar. Wstęp A. Klęczar. Tyniec 2013.
40. J. Knape, Historie in Mittelalter und früher Neuzeit, begriffs- und gattungsgeschichtliche Untersuchungen im interdisziplinären Kontext. Baden-Baden 1984.
41. B. Kowalewski, Frauengestalten im Geschichtswerk des Titus Livius. München–Leipzig 2002.
kliknij tutaj, żeby przejść
42. Ch. Kruse, Imagination, Illusion, Repräsentation. Bildbetrachtung als Kulturtechnik. W zb.: Imagination und Repräsentation. Zwei Bildsphären der Frühen Neuzeit. Hrsg. Ch. Kruse, P. Schneider, H. Bredekamp. München 2010.
43. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac. A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
44. I. Maassen, Text und /als/ in der Performanz in der frühen Neuzeit. Thesen und Überlegungen (mit einem Appendix von M. Pfister: Skalierung von Performativität). „Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie” 2001, z. 1, s. 291.
45. L. Marin, O przedstawieniu. Przeł. P. Pieniążek. Gdańsk 2011.
46. M. Mejor, Książę Mikołaj Radziwiłł przy grobie Cycerona. W zb.: Studia neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej. Red. B. Milewska-Waźbińska, M. Mejor. Warszawa 2003, s. 115-127.
47. M. Miazek-Męczyńska, Przeistoczenie w mężczyznę jako kobieca szansa na zbawienie? Święta z brodą, jezuitka, papieżyca. W zb.: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych. Red. M. A. Kubiaczyk, F. Kubiaczyk. Gniezno 2014.
48. G. Minois, History of Suicide. Voluntary Death in Western Culture. Baltimore 2001.
49. P. von Moos, Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die historiae im „Policraticus” Johanns von Salisbury. Hildesheim 1996.
50. T. Nastulczyk, P. Oczko, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań. Kraków 2012.
51. T. Nastulczyk, P. Oczko, „iż ten zły zwyczaj do nas nie przyszedł”. Reprezentacje homoseksualności w piśmiennictwie staropolskim. „Litteraria Copernicana” 2012, nr 1, s. 101–103.
52. B. Niebelska-Rajca, „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku. Warszawa 2012.
53. W. Olszaniec, „Maxime omnium legitime Socrates amavit”. Marsilio Ficino i odniesienia do homoseksualizmu w dialogach Platona. W zb.: Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę jego urodzin. Red. J. Kwapisz, W. Olszaniec. Warszawa 2012.
54. E. Panofsky, Studia z historii sztuki. Przeł. J. Białostocki. Warszawa 1971.
55. Representing Rape in Medieval and Early Modern literature. Ed. E. Robertson, Ch. M. Rose. New York 2001.
56. G. Ruggiero, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice. New York 1985.
57. P. Sapała, The Górski Archive (Teki Górskiego) at the National Library of Poland: A Collection of Letters and Official Documents Pertaining to the Reign of King Sigismund I Jagiellon. „Polish Libraries” 2019.
58. H. Schlie, Schöpfung, Erkenntnis und Tabu im Medium. Der Blick auf den weiblichen Akt bei Pierre Ronsard und François Clouet. W zb.: Neugier und Tabu. Regeln und Mythen des Wissens. Hrsg. M. Baisch, E. Koch. Freiburg 2010,
59. P. Schneider, „wann dies stückh aufgethan”. Bildakt in der Montierung – Der Selbstmord der Lucretia bei Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer. W zb.: Et in imagine ego. Facetten von Bild- akt und Verkörperung. Hrsg. U. Feist, M. Rath. Berlin 2012.
60. P. Schneider, Der Selbstmord der Lucretia und die Ikonologie des Augenblicks. W zb.: Bild und Tod. Grundfragen der Bildanthropologie. Hrsg. P. Stoellger, J. Wolff. T. 1. Tübingen 2016.
61. A. Schmitt, Mimesis bei Aristoteles und in den Poetikommentaren der Renaissance. W zb.: Mimesis und Simulation. Hrsg. A. Kablitz, G. Neumann. Freiburg im Breisgau 1998.
62. S. O. Shapiro, Socration or Philodemus? Catullus 47 and prosographical Excess. „The Classical Journal” 2014.
kliknij tutaj, żeby przejść
63. D. Sider, The Epigrams of Philodemos: Introduction, Text, and Commentary. Oxford 1997.
64. W.-D. Stempel, Mittelalterliche Obszönität als literarästhetisches Problem. W zb.: Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. Hrsg. H. R. Jauß. München 1968.
65. Titi Livi, Ab urbe condita. Recognovit et adnotatione critica instruxit R. M. Ogilvie. Oxford 19E. Panofsky, Studia z historii sztuki. Przeł. J. Białostocki. Warszawa 1971, 74.
66. Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu. (Wybór). Przeł., oprac. W. Strze- lecki. Wrocław 2004.
67. T. Walter, Unkeuschheit und Werk der Liebe: Diskurse über Sexualität am Beginn der Neuzeit in Deutschland. Berlin – New York 1998.
kliknij tutaj, żeby przejść
68. J. Weitbrecht, Vergegenwärtigung der Antike. Lucretia in der Kaiserchronik und in den Römerdramen von Hans Sachs und Jacob Ayrer. W zb.: Antikes erzählen. Narrative Transformationen von Antike in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hrsg. A. Heinze, A. Schirrmeister, J. Weitbrecht. Berlin–Boston 2013.
69. S. Weigel, Exemplum and Sacrifice, Blood Testimony and Written Testimony: Lucretia and Perpetua as Transitional Figures in the Cultural History of Martyrdom. W zb.: Perpetua’s Passions. Multidisciplinary Approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis. Ed. J. N. Bremmer, M. Formisano. Oxford 2012.
kliknij tutaj, żeby przejść
70. S. Weigel, Lucretia – Exemplum, Gründungsopfer und Blutzeugnis. W zb.: Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugen und Heiligen Kriegern. Hrsg. S. Weigel. München 2007.
kliknij tutaj, żeby przejść
71. W. Wojtowicz, Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej Andrzeja Krzyckiego. Szczecin 2002.
72. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010.
73. W. Zakrzewski, Stanisław Górski i jego prace historyczne. „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności” 1909.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

51

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137113 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.3

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-08-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/170694

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji