RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Batrachomyomachia” w wersji Pawła Zaborowskiego. Uwagi wstępne

Creator:

Zbądzki, Jakub

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Batrachomyomachia, W zb.: Homeric Hymns. – Homeric Apocrypha. – Lives of Homer. Ed., transl. M. L. West. Cambridge, Mass. – London 2003.
2. „Batrachomyomachia” Homeri. Transl. S. Aedicollius. Daventriae 1528.
3. Biblia Kórnicka PAN, Cim.Qu.2645 – zob. na stronie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=298046 (data dostępu: 30 XI 2018)Bibl. Ossolineum we Wrocławiu, XVI.Qu.2416 – zob. na stronie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=10478 (data dostępu: 30 XI 2018).
4. Culex z Appendix Vergiliana, w: Virgil, Aeneid: books 7–12. – Appendix Vergiliana. Transl. H. R. Fairclough. Rev. G. P. Goold. Cambridge, Mass., 2001.
5. J. Czerniatowicz, Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI–XVII wieku. Wrocław 1966.
6. L. Ćwikliński, Nowy przekład Homerowskiej „Batrachomyomachii” w porównaniu z dawniejszymi. „Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do »Gazety Lwowskiej” 1884, nr 12, z. 4.
7. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 31. Wyd. S. Estreicher. Kraków 1891.
8. R. Graves, Mity greckie. Przeł. H. Krzeczkowski. Kraków 2012.
9. A. Harder, wstęp w: Callimachus, Aetia. Ed. A. Harder. T. 1: Introduction, Text, and Translation. Oxford 2012.
10. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 3. Warszawa 1978.
11. Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wstęp, przypisy J. Łanowski. Wyd. 14. Wrocław 1986.
12. Homeri opera Graecolatina. Transl. S. Châteillon. Basileae 1561.
13. Die homerische, „Batrachomachia” des Karers Pigres nebst Scholien und Paraphrase. Hrsg. und erläutert von A. Ludwich. Leipzig 1896.
14. M. Hosty, The Mice of Ithaca: Homeric Models in the „Batrachomyomachia”. „Mnemosyne” t. 67 (2014), s. 1008-1013.
https://doi.org/10.1163/1568525X-12301475
15. In primo felicissimo optatissimoque illustrissimi et reverendissimi patris et domini, domini Ioannis Tarnowski [...]. Ad suam Metropolitanam Ecclesiam Gnesnensem adventu gratulationes a studiosa iuventute Collegii Calissiensis Societatis Iesu factae. Kalisz 1604.
16. S. Lemnius, „Odysseae” Homeri libri XXIIII [...] accessit et „Batrachomyomachia” [...]. Basileae 1549.
17. L. Lycius, Batrachomyomachia. Homeri poema […]. Lipsiae 1566.
18. G. Marrasio, Hecatombe ad eloquentissimum virum Karolum Arretinum. W: Angelinetum and  Other Poems. Transl. M. P. Chatfield. Cambridge, Mass. – London 2016.
19. C. Marsuppiniego, Homeri poetae „Batrachomiomachia”. Wenecja [?], ok. 1475.
20. J. Münsinger, Homeri „Batrachomyomachia”. Friburgi Brisgoviae 1547.
21. H. Osius, „Pugna ranarum et murium” Homeri. Ratisponae 1566.
22. Pseudo-Reuchlin, Homeri „Batrachomyo- machia”. I. Capnione Phorcensi metaphraste. Viennae 1510.
23. E. Sarnowska-Temeriusz, Droga na Parnas. Problemy staropolskiej wiedzy o poezji. Wrocław 1974.
24. A. Sens, „Τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς;”. The „Batrachomyomachia”, Hellenistic Epic Parody,  and Early Epic. W zb.: La Poésie épique grecque: métamorphoses d’un genre littéraire. Éd. F. Montanari, A. Rengakos. Vandoeuvres–Genève 2006.
25. Virgil, Aeneid: books 7–12. – Appendix Vergiliana. Transl. H. R. Fairclough. Rev. G. P. Goold. Cambridge, Mass., 2001.
26. A. Wójcik, Bibliografia druków Jakuba Siebeneichera (1583–1604). Przyczynek do przyszłej  edycji zasobu drukarskiego. W zb.: Staropolska ikonografia a nauki pomocnicze historii. Materiały  z II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Nauk Pomocniczych Historii w Krakowie, 7–8 maja 2015 r. Kraków 2016.
27. P. Zaborowski, Batrachomyomachia, albo Żabomysza wojna. Kraków 1588.
28. J. Ziomek, Renesans. Wyd. 11. Warszawa 2012.

Issue:

3

Start page:

153

End page:

166

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137121 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Aug 31, 2020

Number of object content downloads / hits:

685

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/170702

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information