Object

Title: Retoryki wodzostwa. Kilka uwag o pewnych przypadkach wypowiedzi przywódczych

Creator:

Kloch, Zbigniew

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. Kraków 2000.
2. J. Bloch, Wspólna sprawa, wspólny patos – o intonacji wystąpień sejmowych. Na stronie: Bloch-J 9620Wspólna9620Sprawa9620wspolny9620patos9620(2)pdf (data dostępu: 28 II 2019).
3. J. Bralczyk, O języku Wałęsy. W: O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa 2003.
4. D. Cisek, Z zagadnień intonacji języka polskiego i jej funkcji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” 1975, z. 2.
5. M. Dłuska, Prozodia języka polskiego. Kraków 1947.
6. T. Eagleton, Ideology: An Introduction. London – New York 1991.
7. M. Głowiński, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966–1971. Warszawa 1991.
8. M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków 2009.
9. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1977.
10. http://fakty.interia.pl/polka/news-kaczynski-wara-od-naszych-dzieci.nld.2887373 (data dostępu: 16 III 2019).
11. R. Jakobson, Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski. Przeł. E. Janus. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989.
12. A. Jakubowska, Język wypowiedzi publicznych Jarosława Kaczyńskiego w latach 2007–2010. „Refleksje” 2011, nr 3. Na stronie: http://hdl.handle.net/10593/3825/3825 (data dostępu: 28 II 2019).
click here to follow the link
13. V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa. Przeł., oprac. J. Zychowicz. Warszawa 1989.
14. Z. Kloch, Kultura doświadczenia potocznego. Semiotyczne aspekty codzienności. Eseje. Warszawa 2014.
click here to follow the link
15. Z. Kloch, Mowa nienawiści i jej podstawowe odmiany. Aspekt komunikacyjny i semiotyczny. W zb.: O języku dla Anny Wierzbickiej. Red. nauk. J. Chojak, Z. Zaron. Warszawa 2018, s. 171-190.
16. M. Napiórkowski, Turbopatriotyzm. Wołowiec 2019.
17. Nie ma wspólnoty, łączy nas tylko panika. Z M. Łuczewskim i M. Bilewiczem rozmawia G. Wysocki. „Wyborcza.pl. Magazyn Świąteczny” 2019, nr z 13–14 IV.
18. Przemówienie Benedykta XVI podczas wizyty w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Oświęcim 28 V 2006. „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 23, s. 16.
19. E. Sapir, Mowa jako rys osobowości. W: Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Przeł. B. Stanosz. R. Zimand. Wstęp A. Wierzbicka. Warszawa 1978.
20. J. Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946. Wołowiec 2012.
21. Wielkie mowy historii. Red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki. T. 3: Od Hitlera do Eisenhowera. Wybór, oprac. T. Zawadzki. Koment. E. Bendyk [i in.]. Przeł. J. Bokłażec [i in.]. Warszawa 2006.
22. Wielkie mowy historii. Red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki. T. 4: Od Kennedy’ego do Ratzingera. Wybór, oprac. T. Zawadzki. Koment. E. Bendyk [i in.]. Przeł. D. Bartmann [i in.]. Warszawa 2006.
23. A. Wierzbicka, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Warszawa 1983, s. 125-137.
24. A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura. Wybór J. Bartmiński. Warszawa 1999.
25. M. Wiśniewska, Spektakl przywództwa w oczach socjologa. „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3, s. 167-178.
26. www.youtube.com/watch?v=ehhf_ebowul
27. www.youtbe.com?watch/v=fYcVL_CLxRU
28. www.tvn24.pl/tusk-o-podzialach-w-polskiej-polityce-i-spoleczenstwie,873948,s.html (data dostępu: 27 II 2019).
29. R. Zimny, P. Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989. Warszawa 2009.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137511 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.4.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 2, 2020

Number of object content hits:

9

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information