Object

Title: Pierwsza panorama. Badania nad romantyzmem w Instytucie Badań Literackich PAN (1948–1989). Rec.: Marek Kwapiszewski, Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989. Warszawa 2016

Creator:

Ławski, Jarosław

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bagłajewski, Marek Kwapiszewski (1 lutego 1946 – 11 czerwca 2017). „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 3, s. 263-269.
click here to follow the link
2. Bonawentura [A. E. F. Klingemann], Straże nocne. Przeł. K. Krzemieniowa, M. Żmigrodzka. Wstęp S. Dietzsch, M. Żmigrodzka. Oprac. tekstu, red. J. Ławski. Białystok 2006.
3. M. Głowiński, Dzieje romantyzmu w PRL. (Najkrótszy kurs) W: Realia, dyskursy i portrety. Studia i szkice. Kraków 2011.
4. M. Hopfinger, O Stefanie Żółkiewskim. „Kultura i Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 139-163.
5. IBL w PRL. 1, Studia i wspomnienia. Pod red. E. Kiślak. Warszawa 2016.
6. IBL w PRL. 2, Sylwetki, wspomnienia. Pod red. E. Kiślak. Warszawa 2016.
7. IBL w PRL, 3. Archiwalia. Pod red. E. Kiślak. Warszawa 2016.
8. M. Janion, Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 377-429.
9. M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
10. M. Janion, Powrót romantyzmu i powrót do romantyzmu. W: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980.
11. M. Janion, Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969.
12. M. Janion, Światopogląd polskiego romantyzmu. W zb.: Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965. Red. M. Janion, A. Piorunowa. Warszawa 1967, s. 116-142.
13. M. Janion, Zygmunt Krasiński – debiut i dojrzałość. Warszawa 1962.
14. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła. Gdańsk 2015.
15. M. Janowski, Narodziny inteligencji 1750–1831. Dzieje Inteligencji Polskiej do Roku 1918. T. 1. Warszawa 2008.
16. J. Jedlicki, Błędne koła 1832–1864. Dzieje Inteligencji Polskiej do Roku 1918. T. 2. Warszawa 2008.
17. E. Kiślak, rec.: M. Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. Warszawa 2006. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s.277-279.
18. K. Korotkich, Marek Kwapiszewski: wspomnienie. „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 4, s. 9-54.
19. Księga Janion. Oprac. Z. Majchrowski, S. Rosiek. Gdańsk 2007.
20. M. Kwapiszewski, Karol Baliński. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 2. Red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria 3. Kraków 1988, s. 801-825.
21. M. Kwapiszewski, Michał Czajkowski wobec prawosławia. W zb.: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 317-328.
22. M. Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. Warszawa 2006.
23. A. Lisiecka, Norwid. Poeta historii. Londyn 1973.
24. Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971.
25. J. Ławski, rec.: M. Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. Warszawa 2006. „Wiek XIX” 2009, s. 263-269.
26. M. Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864–1918. Dzieje Inteligencji Polskiej do Roku 1918. T. 3. Warszawa 2008.
27. Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria 2: Wiktor Choriew in memoriam. Wstęp J. Ławski. Red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski. Białystok 2013.
28. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. Wybór, oprac. M. Janion. Kraków 1979.
29. M. Saganiak, Strukturalizm: pytania otwarte. Warszawa 2016.
30. S. Sandler, Płynność. Rozmowa z profesorem Samuelem Sandlerem o początkach Instytutu Badań Literackich PAN. Rozm. przepr. P. Kaniecki. „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 265-283.
31. J. Sławiński, Instytut Badań Literackich. W: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 74-79.
32. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”, Warszawa 1962.
33. Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964–2007. Posł. Z. Łapiński, red. i indeks M. Sęczek.Warszawa 2014.
34. Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976.
35. Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993.
36. S. Treugutt, „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa 1964.
37. J. Trznadel, Czytanie Norwida „Próby”. Warszawa 1978.
38. A. Witkowska, Literatura romantyzmu. Warszawa 1986.
39. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975.
40. A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia. Warszawa 1962.
41. A. Witkowska, Towiańczycy. Warszawa 1989.
42. A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków. Warszawa 1987.
43. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997.
44. Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Red. A. Wójtowicz. Warszawa 2013.
45. K. Wyka, Pan Tadeusz: Studia o poemacie. Warszawa 1963.
46. K. Wyka, Pan Tadeusz: Studia o tekście. Warszawa 1963.
47. K. Wyka, Posłowie. W zb.: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci. Posł. K. Wyka. Warszawa 1960.
48. M. Żmigrodzka, Karmazyn, palestrant i wiek XIX. Wstęp w: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy. Oprac. Z. Lewinówna. Warszawa 1961.
49. M. Żmigrodzka, Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej w kraju w latach 1831–1848. Cz. 1. „Pamiętnik Literacki” 1953, z. 1–2, s. 23-70.
50. M. Żmigrodzka, Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej w kraju w latach 1831–1848. Cz. 2. „Pamiętnik Literacki” 1953, z. 1–2, s. 390-448.

Issue:

2

Start page:

201

End page:

209

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137761 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.2.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 3, 2020

Number of object content hits:

9

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171981

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information