RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Inna opowieść o wojnie. „Czyste mieszkanie” Hanny Malewskiej

Creator:

Borkowska, Grażyna : Red. ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. Armstrong, Modernism. A Cultural History. Cambridge–Malden, Mass., 2005.
2. S. Barańczak, Człowiek bezbronny. (O „Pamiętniku z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego). W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 291-305.
3. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego. Wyd. 2. Warszawa 1971.
4. A. Bocheński, O dyskusji nad Monte Cassino. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 45.
5. A. Chomiuk, Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej. Lublin 2017.
6. T. Cieślikowska, Tendencje do teatralizacji w powieści współczesnej. (Wstęp do problematyki). W zb.: Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1965, s. 287-295.
7. M. Dąbrowska, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1.
8. S. Felman, What Does a Woman Want? Reading and Sexual Difference. Baltimore, Md., 1993.
9. P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. W zb.: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006.
10. A. Głąb, Ostryga i łaska. Rzecz o Hannie Malewskiej. Kraków 2009.
11. W. Grzebalska, Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny”. „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 2, s. 139-158.
12. W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego. Warszawa 2013.
13. I. Iwasiów, Centralna płeć cywila. W zb.: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006.
14. I. Iwasiów, Kultura apokryfu. „Znak” 2013, nr 694 (marzec). Na stronie: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6942013inga-iwasiowkultura-apokryfu/ (data dostępu: 2 XI 2016).
15. M. Janion, Wojna i forma. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 187-267.
16. J. Kott, Mitologia i realizm. Szkice literackie: Tacyt, Stendhal, Gide, nadrealiści, Conrad, Malraux. Warszawa 1946.
17. J. Kott, O laickim tragizmie. „Twórczość” 1945, nr 2, s. 137-160.
18. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49.
19. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Przekł.[z fr.] Wincenty Grajewski [i in.]. Kraków 2001.
20. H. Malewska, Apokryf rodzinny. Wstęp, oprac. A. Sulikowski. Kraków 1997.
21. H. Malewska, Dlaczego właśnie Warszawa (wypowiedź w ankiecie). „Kalendarz Warszawski” 1948.
22. H. Malewska, Do kogo mówimy. „Odrodzenie” 1945, nr 5.
23. H. Malewska, Dwa widnokręgi. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 29.
24. H. Malewska, Hierarchia. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 8.
25. H. Malewska, Jeszcze o heroizmie. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 15.
26. H. Malewska, Jeszcze o kulcie heroizmu wojennego. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 10.
27. H. Malewska, Jeszcze o „Rozwalonym domu”. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 47.
28. H. Malewska, Miłosierdzie. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 3.
29. H. Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). Przygotowanie, wstęp A. Sulikowski. Wyd. 2, zmien., poszerz. Kraków 1987.
30. H. Malewska, Panowie Leszczyńscy. Kraków 1961.
31. H. Malewska, Pożegnanie. „Znak” 1946, nr 2.
32. H. Malewska, Realizm. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 49.
33. H. Malewska, Rocznica. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 19.
34. H. Malewska, Rozmowa pod Ariminum. „Znak” 1993, nr 3(454), s. 108-111.
35. H. Malewska, Sierpień i wrzesień „Twórczość” 1945, nr 1, s. 181-183.
36. H. Malewska, Sir Tomasz More odmawia. Warszawa 1956.
37. H. Malewska, To, co najważniejsze. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 16.
38. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.
39. P. Rodak, Pokolenie 1910, pokolenie wojenne i spór o Conrada. W zb.: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2011, s. 135-149.
40. I. Sławińska, Rozwalony i odbudowany dom. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 45.
41. J. Sławiński, Zaproszenie do tematu. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 7-15.
42. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 4, s. 83-101.
43. S. Stanford Friedman, Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice. W zb.: Women, Autobiography, Theory. A Reader. Ed. S. Smith, J. Watson. Madison, Wis., 1998.
44. A. Sulikowski, Osobliwości opowiadań Hanny Malewskiej.[wstęp]. W: H. Malewska, Opowiadania. Kraków 2015.
45. A. Szpociński, O współczesnej kulturze historycznej Polaków. W zb.: Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury. Red. B. Korzeniewski. Poznań 2007, s. 25-42.
46. H. White, Zdarzenie historyczne. Przeł. R. Borysławski. W: Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009.
47. H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości. Przeł. M. Wilczyński. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000.
48. K. Zaleski, Fakt i sens całości. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 121-133.
49. M. Zawodniak, Wojna w tużpowojennym dyskursie społeczno-literackim. W zb.: Wojna i postpamięć. Red. Z. Majchrowsk i, W. Owczarsk i. Gdańsk 2011, s. 257-268.

Issue:

1

Start page:

43

End page:

55

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138703 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 18, 2021

In our library since:

Sep 12, 2020

Number of object content downloads / hits:

345

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Chomiuk A. Oct 18, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information