Obiekt

Tytuł: Inna opowieść o wojnie. „Czyste mieszkanie” Hanny Malewskiej

Twórca:

Borkowska, Grażyna. Red.

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2019)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. T. Armstrong, Modernism. A Cultural History. Cambridge–Malden, Mass., 2005.
2. S. Barańczak, Człowiek bezbronny. (O „Pamiętniku z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego). W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 291-305.
3. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego. Wyd. 2. Warszawa 1971.
4. A. Bocheński, O dyskusji nad Monte Cassino. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 45.
5. A. Chomiuk, Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej. Lublin 2017.
6. T. Cieślikowska, Tendencje do teatralizacji w powieści współczesnej. (Wstęp do problematyki). W zb.: Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1965, s. 287-295.
7. M. Dąbrowska, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1.
8. S. Felman, What Does a Woman Want? Reading and Sexual Difference. Baltimore, Md., 1993.
9. P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. W zb.: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006.
10. A. Głąb, Ostryga i łaska. Rzecz o Hannie Malewskiej. Kraków 2009.
11. W. Grzebalska, Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny”. „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 2, s. 139-158.
12. W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego. Warszawa 2013.
13. I. Iwasiów, Centralna płeć cywila. W zb.: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006.
14. I. Iwasiów, Kultura apokryfu. „Znak” 2013, nr 694 (marzec). Na stronie: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6942013inga-iwasiowkultura-apokryfu/ (data dostępu: 2 XI 2016).
15. M. Janion, Wojna i forma. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 187-267.
16. J. Kott, Mitologia i realizm. Szkice literackie: Tacyt, Stendhal, Gide, nadrealiści, Conrad, Malraux. Warszawa 1946.
17. J. Kott, O laickim tragizmie. „Twórczość” 1945, nr 2, s. 137-160.
18. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49.
19. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Przekł.[z fr.] Wincenty Grajewski [i in.]. Kraków 2001.
20. H. Malewska, Apokryf rodzinny. Wstęp, oprac. A. Sulikowski. Kraków 1997.
21. H. Malewska, Dlaczego właśnie Warszawa (wypowiedź w ankiecie). „Kalendarz Warszawski” 1948.
22. H. Malewska, Do kogo mówimy. „Odrodzenie” 1945, nr 5.
23. H. Malewska, Dwa widnokręgi. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 29.
24. H. Malewska, Hierarchia. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 8.
25. H. Malewska, Jeszcze o heroizmie. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 15.
26. H. Malewska, Jeszcze o kulcie heroizmu wojennego. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 10.
27. H. Malewska, Jeszcze o „Rozwalonym domu”. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 47.
28. H. Malewska, Miłosierdzie. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 3.
29. H. Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). Przygotowanie, wstęp A. Sulikowski. Wyd. 2, zmien., poszerz. Kraków 1987.
30. H. Malewska, Panowie Leszczyńscy. Kraków 1961.
31. H. Malewska, Pożegnanie. „Znak” 1946, nr 2.
32. H. Malewska, Realizm. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 49.
33. H. Malewska, Rocznica. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 19.
34. H. Malewska, Rozmowa pod Ariminum. „Znak” 1993, nr 3(454), s. 108-111.
35. H. Malewska, Sierpień i wrzesień „Twórczość” 1945, nr 1, s. 181-183.
36. H. Malewska, Sir Tomasz More odmawia. Warszawa 1956.
37. H. Malewska, To, co najważniejsze. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 16.
38. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.
39. P. Rodak, Pokolenie 1910, pokolenie wojenne i spór o Conrada. W zb.: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2011, s. 135-149.
40. I. Sławińska, Rozwalony i odbudowany dom. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 45.
41. J. Sławiński, Zaproszenie do tematu. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 7-15.
42. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 4, s. 83-101.
43. S. Stanford Friedman, Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice. W zb.: Women, Autobiography, Theory. A Reader. Ed. S. Smith, J. Watson. Madison, Wis., 1998.
44. A. Sulikowski, Osobliwości opowiadań Hanny Malewskiej.[wstęp]. W: H. Malewska, Opowiadania. Kraków 2015.
45. A. Szpociński, O współczesnej kulturze historycznej Polaków. W zb.: Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury. Red. B. Korzeniewski. Poznań 2007, s. 25-42.
46. H. White, Zdarzenie historyczne. Przeł. R. Borysławski. W: Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009.
47. H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości. Przeł. M. Wilczyński. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000.
48. K. Zaleski, Fakt i sens całości. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 121-133.
49. M. Zawodniak, Wojna w tużpowojennym dyskursie społeczno-literackim. W zb.: Wojna i postpamięć. Red. Z. Majchrowsk i, W. Owczarsk i. Gdańsk 2011, s. 257-268.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

55

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł popularnonaukowy

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:138703 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.1.3

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/173149

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Chomiuk A. 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji