RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Groteska – antropologicznie. Rec.: Kajetan Mojsak, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945–1968. Warszawa 2014

Creator:

Wołk, Marcin ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarze, weryfikacja przekładu S. Balbus. Kraków 1975.
2. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 1 s. 73-121.
3. A. Clayborough, Z problemów teorii groteski. Przeł. P. Marciszuk, J. Bujek, W. Kruszka. „Przegląd Humanistyczny” 1981, nry 1/2–3.
4. M. Dajnowski, Groteska w twórczości Stanisława Lema. Gdańsk 2005.
5. S. Gębala, Groteska a realizm. „Litteraria” 1969, nr 1.
6. Groteska. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2003.
7. T. Gryglewicz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kraków 1984.
8. A. Janus-Sitarz, Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. Kraków 1997.
9. Z. Jastrzębski, O pojęciu groteski i niektórych jej aspektach w dramacie polskim doby obecnej. "Dialog" 1966, nr 11, s. 94-108.
10. J. Kelera, Groteski dramaturgia. Hasła w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
11. J. Kelera, Mrożek – dowcip wyobraźni logicznej. „Dialog” 1964, nr 8, s. 101-111.
12. K. Kłosiński, Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja, brzydota, groteska. Kraków 1992.
13. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007.
14. E. Kuryluk, Salome albo O rozkoszy. O grotesce w twórczości Aubreya Beardsleya. Kraków 1976.
15. J. Z. Maciejewski, Konstruktor dziwnych światów. (Groteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy Romana Jaworskiego). Toruń 1990.
16. I. Mityk, Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński. Kielce 1997.
17. K. Mojsak, Groteska i antropologia w twórczości Kazimierza Truchanowskiego. „Ruch Literacki” 2010, z. 3, s. 241-254.
18. K. Mojsak, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945-1968. Warszawa 2014.
19. K. Mojsak, Opowieść o wielkiej względności: groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka Kołakowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2, s. 83-105.
https://doi.org/10.18318/pl.2013.2.5
20. K. Mojsak, „Przygody ciała” – podmiotowość i groteska w powieści „Matuga idzie” Mariana Pankowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4, s. 123-144.
21. B. Pawłowska-Jądrzyk, Sens i chaos w grotesce literackiej. Od „Pałuby” do „Kosmosu”. Kraków 2002.
22. E. Sidoruk, Groteska w poezji Dwudziestolecia: Leśmian – Tuwim – Gałczyński. Białystok 2004.
23. L. Sokół, Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1973.
24. J. Speina, Formy rzeczywistości. Typy świata przedstawionego w literaturze. Bydgoszcz 1990.
25. M. Szwecow-Szewczyk, Struktura semiotyczna groteski (na przykładzie dramatu). „Studia z Historii Semiotyki” 1971 (t. 1).
26. S. Vice, Bakhtin and Kristeva: Grotesque Body, Abject Self. W zb.: Face to Face. Bakhtin in Russia and the West. Ed. C. Adlam, R. Falconer, V. Makhlin, A. Renfrew. Sheffield 1997.
27. M. Wołk, Groteska i pierwsza osoba. „Ruch Literacki” 2014, z. 2, s. 141-151.
28. M. Wołk, The Holocaust and the Grotesque: the Case of Artur Sandauer’s Fiction. „Jednak Książki / Books Now” 2016, nr 6. Na stronie: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/article/view/409/304 (data dostępu: 15 V 2018).
29. A. Wójtowicz-Stefańska, Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej. Poznań 2008.

Issue:

2

Start page:

255

End page:

262

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138930 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.2.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2022

In our library since:

Sep 14, 2020

Number of object content downloads / hits:

413

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Wołk M. - Mar 17, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information