RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krótka historia „O!” (wokół utworu Julii Hartwig)

Creator:

Sadowski, Witold ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. „ὦ”. Hasło w: A Greek-English Lexicon. Compiled H. G. Liddell, R. Scott. Oxford 1996, s. 2029.
2. Ajschylos, Agamemnon; Persowie. W: Tragedie. Przeł. Z. Węclewski. Poznań 1873.
3. Ajschylos, Persowie. W: Cztery dramaty. Przeł. J. Kasprowicz. Lwów 1911.
4. Ajschylos, Persowie. Przeł. K. Kaszewski. W: Prometeusz skowany. – Persowie. Wstęp, objaśn. S. Witkowski. Wrocław 2005.
5. Ajschylos, Persowie; Agamemnon. W: Tragedie. Przeł., oprac. S. Srebrny. Kraków 2005.
6. Ajschylos, Persowie. W: Tragedie. Przekł., wstęp, przypisy R. R. Chodkowski. Lublin 2015.
7. L. Ariosto, XXIV. W: Opere. A cura di M. Santoro. T. 3. Torino 1989, s. 230.
8. M. Bachtin, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych. Próba analizy filozoficznej. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac., przekł., wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986.
9. K. K. Baczyński, Utwory zebrane. Oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka. Kraków 1961.
10. J. A. de Baïf, XLIV. W: Les Amours de Francine. Sonnets. Éd. critique par E. Caldarini. Genève–Paris 1966.
11. G. Boccaccio, Rime, cz. 2, wiersz 2. W: Tutte le opere. A cura di V. Branca. T. 5, cz. 1. Milano 1992, s. 98.
12. The Book of Common Prayer and and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church: Together with The Psalter or Psalms of David: According to the use of The Episcopal Church. New York 2007.
13. G. Chaucer, The Hous of Fame, ks. I. W: Complete Works. Ed. W. W. Skeat. T. 3. New York 2008, s. 10.
14. G. de Coincy, Les Miracles de la Sainte-Vierge. Publ. par A. E. Poquet. Genève 1972.
15. J. Czechowicz, Przez kresy. Wybór wierszy i przekładów. Wybór P. Szewc. Przedm. Cz. Miłosz. Kraków 1994.
16. E. Dickey, Latin Forms of Address: From Plautus to Apuleius. Oxford, N. Y., 2002.
17. M. Dłuska, Wiersz. W: Prace wybrane. T. 1: Odmiany i dzieje wiersza polskiego. Kraków 2001, s. 8, przypis 1.
18. M. Flakowicz-Szczyrba, Dowód na istnienie. Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i sztuki. Warszawa 2014.
19. M. Gurgul, A. Klimkiewicz, J. Miszalska i M. Woźniak, Polskie przekłady włoskiej poezji lirycznej od czasów najdawniejszych do 2002 roku. Zarys historyczny i bibliograficzny. Kraków 2003.
20. E. F. Harrison, The Influence of the Septuagint on the New Testament Vocabulary. „Bibliotheca Sacra”. T. 113 (1956).
21. J. Hartwig, Chwila postoju. Kraków 1980.
22. J. Hartwig, Mówiąc nie tylko do siebie. Poematy prozą. Warszawa 2003.
23. J. Hartwig, Nim opatrzy się zieleń. Wybór wierszy. Kraków 1995.
24. J. Hartwig, Poezje wybrane / Selected Poems. Przeł. J. i B. Carpenter. Posł. J. Hartwig, J. i B. Carpenter. Kraków 2008.
25. F. Hölderlin, Klagen. An Stella, w. 5–12. W: Sämtliche Werke. Hrsg. F. Beissner. T. 1, cz. 1. Stuttgart 1946.
26. J. Kasprowicz, Księga ubogich, I, w. 1–2. W: Wybór poezji. Oprac. J. J. Lipski. Wyd. 3, rozszerz. Wrocław 1990, s. 355. BN I 120.
27. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. W: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 1989.
28. J. Kochanowski, Pieśni. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. Wyd. 4, zmien. Wrocław 1998. BN I 100.
29. La Vie de saint Alexis: poème du XIe siècle et renouvellements des XIIe, XIIIe et XIV siècles. Publ. avec préfaces, variantes, notes et glossaire par G. Paris, L. Pannier. Paris 1872.
30. H. Le Roi, Li Abecés par ekivoche et li significations des lettres. W: Obras completas. Estudio, anotaciones y traducción de M. G. Ríos Guardiola. Murcia 2011.
31. Les O de l’Avent. „Église d’Albi: la semaine religieuse de l’Archidiocèse d’Albi” 1897, nr 51, s. 803.
32. J. Łotman, B. Uspienski, Mit – imię – kultura. W: B. Uspienski, Historia i semiotyka. Przeł. B. Żyłko. Gdańsk 1998.
33. C. Marot, Six sonnets de Petrarque. W: OEuvres. Éd. rev., augm. Preface N. Lenglet du Fresnoy. La Haye 1731. T. 3, s. 157.
34. T. T. McLay, The Use of the Septuagint in New Testament Research. Grand Rapids, Mich., 2003.
35. G. G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland. T. 1. Freiburg 1958.
36. A. Mickiewicz, Dziady. Część IV. W: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Fragm. franc. przeł. z rkpsu przez A. Górskiego przejrz. i popr. J. Parvi. Warszawa 1995.
37. A. Mickiewicz, Kartofla. Poemko we czterech pieśniach, [Fragment]. W: Poematy. Oprac. W. Floryan przy współpr. K. Górskiego i Cz. Zgorzelskiego. Warszawa 1994.
38. A. Mickiewicz, Nieznajomej siostrze. Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1. Warszawa 1993.
39. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Oprac. Z. J. Nowak. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 4. Warszawa 1998.
40. Cz. Miłosz, to. Kraków 2000, s. 18–21. Przedruk w: Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie. Wyd. 2, uzup. Kraków 2015, s. 1174–1177.
41. G. S . Morson, C. Emerson, The Superaddressee. W zb.: Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford, Calif., 1990.
42. C. Norwid, Białe kwiaty. W: Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki. T. 4: Proza. Warszawa 1968.
43. D. Pacetti, Gli scritti di San Bernardino da Siena. W zb.: S. Bernardino da Siena: Saggi e ricerche pubblicati nel quinto centenario della morte (1444–1944). Milano 1945.
44. Ü. Pärli, E. Rudakovskaja, Juri Lotman on Proper Name. „Sign Systems Studies” 2002, nr 2, s. 578–584.
45. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. éd. J.-P. Migne. T. 158. Paris 1864.
46. Petrarch [F. Petrarka], 161. W: The Canzoniere, or Rerum vulgarium fragmenta. Trans. into verse with notes and commentary by M. Musa. Introd. …, B. Manfredi. Bloomington, Ind., 1999, s. 252–253.
47. J.-A. Piganiol de La Force, Description de Paris, de Versailles, de Marly, de S. Cloud, de Fontainebleau, et de toutes les autres belles maisons et châteaux des environs de Paris. T. 3. Paris 1742.
48. P. de Ronsard: LIV; CLXXVIII. W: OEuvres complètes. Éd. établie, presentée et annotée par J. Céard, D. Ménager, M. Simonin. T. 1. Paris 1993.
49. Rutebeuf, Le Diz des Cordeliels. W: OEuvres complètes. Recueilles [...] par A. Jubinal. T. 1. Paris 1900.
50. W. Sadowski, European Litanic Verse: A Different Space-Time. Berlin 2018.
https://doi.org/10.3726/b14341
51. H. Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. T. 2. Paris 1724.
52. J. Słowacki, Lilla Weneda. W: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. Wyd. 2. T. 7: Dramaty. Oprac. M. Grabowska. Wrocław 1952.
53. Słownik grecko-polski. Oprac. Z. Abramowiczówna. T. 4. Warszawa 1965.
54. Słownik grecko-polski. Na podst. słownika Z. Węclewskiego oprac. O. Jurewicz. T. 2. Warszawa 2001.
55. M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań 2009.
56. S. Żeromski, Popioły. Oprac. J. Paszek. Wstęp, bibliografia I. Maciejewska. Koment. A. Achmatowicz. T. 1. Wrocław 1996. BN I 289.

Issue:

3

Start page:

125

End page:

143

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138811 ; 0031-0514 ; 10.18318/PL.2018.3.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 18, 2021

In our library since:

Sep 14, 2020

Number of object content downloads / hits:

306

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173328

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Sadowski W. - Oct 18, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information