Obiekt

Tytuł: „Sen o różnoistotności Fortuny i Cnoty” Jana Dantyszka w świetle listu „Somnium de fortuna” Eneasza Sylwiusza Piccolominiego

Twórca:

Drzewiecka, Ewelina

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2018)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. S. Agnoletto, Hermes versus Fortuna. Un percorso interpretativo sul tema della fortuna nel Rinascimento. „Engramma. La tradizione classica nella memoria occidentale. (La Rivista di Engramma online)” nr 139 (2012). Na stronie: http://www.engramma.it/eOS2/index.php?id_articolo=1111 (data dostępu: 16 XI 2017).
2. T. Batóg, Eneasz Sylwiusz Piccolomini. Człowiek i pisarz renesansowy. W: E. S. Piccolomini, Opowieść o miłości Euriala i Lukrecji. Przeł. W. Steffen, T. Batóg. Poznań 2002.
3. T. Bieńkowski, Problematyka nauki w literaturze staropolskiej od XVI do XVIII wieku. Wrocław 1968.
4. R. Brandt, Filosofia nella pittura. Da Giorgione a Magritte. Milano 2003.
5. Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini. T. 68: Briefe als Bischof von Siena. Cz. 1: Briefe von seiner Erhebung zum Bischof von Siena bis zum Ausgang des Regensburger Reichstages (23. September 1450–1. Juni 1454). Wien 1918.
6. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Przeł. M. Kreczowska. Warszawa 1965.
7. F. Buttay-Jutier, Fortuna. Usages politiques d’une allégorie morale à la Renaissance. Paris 2008.
8. M. Chachaj, Znajomość dzieł Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w dawnej Polsce. „Czasy Nowożytne” T. 4 (1998), s. 113-126.
9. A. Chastel, Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Studi sull’umanesimo platonico. Torino 1964.
10. E. Chwalewik, Exlibrisy polskie XVI i XVII wieku. Wrocław 1955.
11. S. Colonna, Hypnerotomachia Poliphili e Roma. Metodologie euristiche per lo studio del Rinascimento. Roma 2012.
12. Dea Fortuna. Iconografia di un mito: Carpi, Appartamento nobile di palazzo del Pio, 17 settembere 2010 – 9 gennaio 2011. A cura di M. Rossi. Carpi 2010.
13. J. Domański, Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku. Red. W. Olszaniec. Warszawa 2018.
14. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Warszawa 1992.
15. Fortuna nel Rinascimento. Una lettura di tavola 48 del „Bilderatlas Mnemosyne”. A cura di Seminario Mnemosyne, coordinato da G. Bordignon, M. Centanni, S. Urbini, con A. Barale, A. Sbrilli, L. Squillaro. „Engramma. La tradizione classica nella memoria occidentale. (La Rivista di Engramma online)” nr 92 (2011). Na stronie: http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=1649 (data dostępu: 16 XI 2017).
16. Fortuny i cnoty różność w historii o niektórym młodzieńcu ukazana. Wyd. S. Ptaszycki. Kraków 1889.
17. S. de Francesco, La riscrittura polacca della Historia de duobus amantibus. W zb.: Pio II umanista europeo. Atti del XVII Convegno Internazionale (Chianciano−Pienza 18–21 luglio 2005). A cura di L. Secchi Tarugi. Firenze 2007.
18. A. Jelicz, Wstęp w: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543. Oprac. A. Jelicz. Przeł. K. Jeżewska, E. Jędrkiewicz. Warszawa 1956.
19. A. Kamieńska, Przedmowa. W: J. Dantyszek, Pieśni. Wybór, przekł. A. Kamieńska. Olsztyn 1973.
20. F. Kiefer, The Confliction of Fortuna and Occasio in Renaissance Thought and Iconography. „The Journal of Medieval and Renaissance Studies” T. 9 (1979), nr 2.
21. J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Poznań 1912.
22. A. Klimkiewicz, Hypnerotomachia Francesca Colonny. Kraków 2015.
23. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie. W: Pisma sokratyczne: Obrona Sokratesa. – Wspomnienia o Sokratesie. – Uczta. Przekł., wstęp L. Joachimowicz. Warszawa 1967.
24. J. Kulas, Odrzucony topos. „Tablica Cebesa” w kulturze polskiej XVI wieku. Warszawa 2014.
25. K. Kumaniecki, Drobiazgi polsko-łacińskie. Kallimach−Dantyszek−Mickiewicz. W: Scripta minora. Wrocław 1967.
26. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa 2008.
kliknij tutaj, żeby przejść
27. P. Marchesani, Polski przekład „Historiae de duobus amantibus” Eneasza Sylwiusza Piccolominiego a pojęcie miłości w Polsce doby renesansu. Przeł. W. Jekiel. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Michałowska, J. Ślaski. Wrocław 1980, s. 111-133.
28. Z. Nowak, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty. Wrocław 1982.
29. Z. Nowak, Polityk, poeta i duchowny – Jan Dantyszek. W zb.: Pisarze staropolscy: sylwetki. Red. S. Grzeszczuk. T. 1. Warszawa 1991, s. 344-376.
30. I. Nuovo, Il „Somnium de fortuna” di Enea Silvio Piccolomini. W zb.: Pio II umanista europeo. Atti del XVII Convegno Internazionale (Chianciano−Pienza 18–21 luglio 2005). A cura di L. Secchi Tarugi. Firenze 2007.
31. R. Oryński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II). Warszawa 2014.
32. F. Petrarca, In difesa dell’Italia. (Contra eum qui maledixit Italiae). A cura di G. Crevatin. Venezia 1995.
33. E. S. Piccolomini, Chrisis. Przeł., oprac. E. Skwara. Warszawa 2017.
kliknij tutaj, żeby przejść
34. Ae. S. Piccolomini, Epistolae familiares. Ed. N. von Wyle. Nurembergae 1486.
35. Pius II, Pamiętniki. Z wyd. krytycznego A. van Heck przeł. J. Wojtkowski. Marki 2005.
36. J. Ptaśnik, Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce. T. 5, z. 1: 1501–1550. Kraków 1936.
37. K. Sinko-Popielowa, Hans Dürer i Cebes wawelski. „Biuletyn Historii Sztuki” 5 (1937), nr 2.
38. S. Skimina, Twórczość poetycka Jana Dantyszka. Kraków 1948.
39. J. Sokolski, Bogini – pojęcie – demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich. Wrocław 1996.
40. Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich. Przeł. J. Starnawski. Kraków 1970.
41. Studi su Maffeo Vegio. Atti del Convegno. A cura di S. Corvi. Lodi 1960.
42. Tablica albo Konterfet Cebesa, tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa. Przeł. M. Wirzbięta. Wyd. J. Sokolski. Z dodaniem nowego przekł. grec. oryginału w oprac. A. Pacewicza. Wrocław 2012.
43. T. Ulewicz, Związki kulturalno-literackie Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. Ogólny szkic panoramiczny. W zb.: Literatura staropolska w kontekście europejskim (związki i analogie). Materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27–29 X 1975). Red. T. Michałowska, J. Ślaski. Wrocław 1977, s. 21-67.
44. A. Warburg, Arte del ritratto e borghesia fiorentina. Seguito da: Le ultime volontà di Francesco Sassetti. Trad. E. Cantimori. Milano 2015.
45. A. Warburg, Atlas obrazów Mnemosyne. Red. M. Warnke, przy współpr. C. Brink. Red. nauk. wyd. polskiego, przekł. P. Brożyński, M. Jędrzejczyk (na podstawie niemieckiego wyd. 3, popr.). Warszawa 2015.
46. M. Wereszczyńska-Duch, „Cnota z fortuną rozno z sobą chodzą / A nigdy w jednym gmachu się nie zgodzą” − walka Fortuny z Cnotą w wybranych utworach Jana Dantyszka, Jana Kochanowskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. „Barok” 2002, nr 1/2, s. 75-96.
47. W. Wisłocki, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 1–2. Kraków 1877–1881.
48. J. Wojtkowski, Papieża Piusa II bulla Exsecrabilis w świetle jego pamiętników. Kraków 2004.
49. J. Zagożdżon, Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Opole 2002.
50. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami. Kraków 1939.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

21

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:138722 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.4.1

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/173361

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Drzewiecka E. - 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji