RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dusza rogata. Autobiograficzny wiersz Anny Ludwiki z Mycielskich Radziwiłłowej

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bajer, A. Mariani, Macocha idealna. Aktywność Anny Luizy [!] z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765). „Studia Europaea Gnesnensia” [Nr] 10 (2014), s. 281-311.
2. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski. Wyd. 8. Warszawa 2013.
3. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Oprac. zespół pod kier. R. Pollaka. Warszawa 1964.
4. Codzienne akty z nabożeństwem do ran w nogach Zbawiciela ukrzyżowanego. Poznań 1700.
5. I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu. Poznań 2007.
6. H. Dymnicka-Wołoszyńska, Radziwiłłowa z Mycielskich Anna Ludwika Karolina Kunegunda. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 30. Wrocław 1987, s. 387-388.
7. D. Fesser, Nieznany rękopis z Bavorovianum. Perspektywy badań zdigitalizowanych zbiorów z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. „Nowa Biblioteka” 2016, nr 3, s. 41-51.
8. D. Fesser, Nieznany wiersz Anny z Mycielskich Radziwiłłowej. „Terminus” T. 18, z. 3 (2016), s. 287-299.
9. Głos synogarlicy na pustyni świata tego jęczącej, to jest Nabożne duszy chrześcijańskiej rozmyślania [...]. Lwów 1741.
10. M. Głoskowski, Zegarek abo Pamiątka gorzkiej męki i śmierci Zbawiciela naszego Jezusa Pana. B. m., [ok. 1646].
11. S. Jaszowski, O życiu i dziełach Urszuli z książąt Wiśniowieckich księżny Radziwiłłowej, wojewodziny wileńskiej. „Pszczoła Polska” 1820, nr 10.
12. B. Judkowiak, Formacja umysłowa sawantki połowy wieku. (Świat książek i środowisko literackie Franciszki Urszuli Radziwiłłowej). W zb.: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław 1992.
13. B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie. Poznań 2013.
14. B. Judkowiak, Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej – poetce. Poznań 1992.
15. J. Krzyżanowski, Talia i Melpomena w Nieświeżu. Twórczość U. F. Radziwiłłowej. „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 3, s. 385-398.
16. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego. T. 2: 1758–1764. Oprac., wstęp B. Królikowski. Komentarz Z. Zielińska. Warszawa 1986.
17. H. Morsztyn, Historyja barzo piękna o Talezie, królewicu lidyjskim, a o Perepodzie, królewnie aragońskiej. W: Filomachija. Wyd. R. Grześkowiak. Warszawa 2000.
18. Z. Morsztyn, Pieśń w ucisku. W: Muza domowa. Oprac., przedm. J. Dürr-Durski. T. 1. Warszawa 1954.
19. K. Niesiołowski, Epitafium J[aśnie] O[świeconemu] [...] Leonowi Radziwiłłowi [...]. W: Otia domestica per velocem aquilam et celerem equitem. [Pińsk] 1745.
20. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. Zespół Red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 1. Warszawa 1969.
21. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. Zespół Red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 3. Warszawa 1972.
22. Pieśń o uwięzionym Samuelu Zborowskim. W: Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krysztofa Zborowskich. Zebrał Ż. Pauli. Lwów 1846.
23. B. Popiołek, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich. Kraków 2003.
24. A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań 1965.
25. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników. Poznań 1981.
26. A. Sajkowski, Z dziejów teatru nieświeskiego (1746–1762). „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 3, s. 399-433.
27. M. F. Wobe, Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus […] picturis desumptae: inscriptionibus historico-genealogicis […] illustratae, ab anno […] 1346 ad annum 1758 deductae. Nesvisii 1758.
28. K. Zuba, Michał Kazimierz Radziwiłł (1702–1762). Portret psychofizyczny. „Medycyna Nowożytna” 2002, z. 1/2.

Issue:

4

Start page:

251

End page:

270

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138737 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.4.16

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 12, 2020

Number of object content downloads / hits:

608

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173378

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Krzywy R. - Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information