Obiekt

Tytuł: Naukowe fascynacje profesora Jana Molendy

Twórca:

Wolsza, Tadeusz (1956– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 3 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 7-20 ; Streszczenie angielskie.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł dotyczy dorobku naukowego jednego z najwybitniejszych polskich badaczy zajmujących się historią polityczną i społeczną przełomu XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dróg wiodących do niepodległości Polski.

Bibliografia:

Garlicki A., Czucie i wiara, „Kultura”, 16 XI 1980, nr 46.
Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979.
Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973.
Molenda J., Chłopi polscy w 1914 roku, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3.
Molenda J., Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.
Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.
Molenda J., Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. I 1914–1939), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3.
Molenda J., Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. II 1939–2014), „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1.
Nałęcz T., Szkiełkiem i okiem, „Kultura”, 16 XI 1980, nr 46.
Nałęcz T., U źródeł wielkiego sporu, „Kultura”, 28 IX 1980, nr 39.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Suleja W., Spór o kształt aktywizmu: Piłsudski a Sikorski w latach I wojny światowej, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. V: W kręgu twórców myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1983.
Waingertner P., Wołyński klucz do niepodległości. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 roku i pamięć o niej, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2.
Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.
Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
Wolsza T., W sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu I wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 3–4.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

20

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:149173 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.3.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji