RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dokument Przemysła II dla Piotra Winiarczyca

Creator:

Jurek, Tomasz (1962– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes ; Materiały

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 207-217

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents an analysis of an interesting document issued by Duke Przemysł II of Greater Poland for Piotr Winiarczyc of Gniezno. Contrary to doubts of some scholars, it is undoubtedly authentic and was probably issued on 25 August 1283. The enclosed edition offers a text differing significantly from the version known from the earlier editions.

References:

Adamska A., Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999
Bieniak J., Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018
Bresslau H., Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, t. 2, wyd. 4, Berlin 1968
Chłopocka H., Gniezno od 1308 r. do końca XV w., w: Dzieje Gniezna, red. J. Topolski, Warszawa 1965
Hlebionek M., Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów, Kraków 2010
Jasiński K., Przemysł II, w: PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985
Jasiński K., Stosunki Przemysła II z mieszczaństwem, w: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1991, s. 319–328
Jasiński K., Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Zap. Hist., 21, 1956, nr 1–2, s. 198–241
Jurek T., Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274–1309), wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2006
Jurek T., Rozwój dokumentu polskiego w XIII wieku, w: Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 88–144
Kaczmarek K., Od kurii do klasztoru. Z dziejów powstania i najstarszego uposażenia klasztoru we Wronkach, w: Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki i in., Kraków 2011, s. 405–422
Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. 1–2, Poznań 1921–1922
Krzyżanowski S., Dyplomy i kancelaria Przemysława II. Studium z dyplomatyki polskiej XIII wieku, Pamiętnik Wydziału Filologicznego i Filozoficzno-Historycznego Akademii Umiejętności, t. 8, Kraków 1890, s. 122–192
Nowacki B., Przemysł II, odnowiciel korony polskiej (1257–1296), wyd. 2, Kraków 2007
Pakulski J., Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II, St. Źródł., 39, 2001, s. 69–94
Perzanowski Z., Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968
Piech Z., O pieczęciach, herbach i monetach Przemysła II, w: Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1997, s. 181–198
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 5, Poznań 2011–2019
Swieżawski A., Przemysł – król Polski, Warszawa 2006
Szweda A., Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001
Tęgowski J., Uwagi o pieczęciach Przemysła II, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Historia, 24, 1990, s. 175–184
Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985
Warschauer A., Geschichte der Stadt Gnesen, Posen 1918
Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Atlas Historyczny Polski. Mapy Szczegółowe XVI wieku, t. 4, Warszawa 2017
Wolff A., Metryka Mazowiecka. Układ pierwotny. Sposób rejestracji, Warszawa 1929
Wyszkowski M., Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Poznań 2009

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

207

End page:

217

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:152645 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.11

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information