Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Charakter podłoża zlewni rzeki Skawy a chemizm jej wody oraz drobnoziarnistych osadów dennych ; The character of the substratum of the River Skawa basin and the chemism of its water and fine-grained bottom sediments

Twórca:

Pasternak, Kazimierz

Data wydania/powstania:

1976

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 404-405

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bombówna Μ. 1976. Rzeka Skawa — chemizm wody i eutrofizacja — The River Skawa — water chemism and eutrophication. Acta Hydrobiol., 18, 407—420.
Brański J. 1975. Ocena denudacji dorzecza Wisły na podstawie wyników pomiarów rumowiska unoszonego. Prace Inst. Meteorol. i Gosp. Wod., 6, 5—58.
Klose B. 1971. Die Bedeutung des MgO/CaO-Verhältnisses bei der Grundwassersschliessung. Ztschr. ang. Geol., 17, 162—169.
Książkiewicz. Μ. 1958. Stratygrafia serii magurskiej w Beskidzie Średnim. Biul. Inst. Geol., 135, 43—96.
Książkiewicz Μ., Samsonowicz J., Rühle E. 1965. Zarys geologii Polski. Warszawa, Wyd. Geolog.
Maultz S. 1972. Chemizm wód dopływów górnej Wisły. Folia Geograph., ser. geograph.-phys., 6, 5—101.
Oleksynowa K. 1970. Charakterystyka geochemiczna wód tatrzańskich — Geochemical characterization of the waters in the Tatra Mountains. Acta Hydrobiol., 12, 1—110.
Pietryga Z. 1967. Hydrografia dorzecza Skawy, (maszynopis — typescript). Państw. Inst. Hydrol.i Meteorol., Kraków.
Pasternak K. 1968. Skład chemiczny wody rzek i potoków o zlewniach zbudowanych z różnych skał i gleb. Acta Hydrobiol., 10, 1—2, 1-25.
Pasternak K., Cyberski J. 1973. Skład granulometryczny unosin wód rzek karpackich na tle jakości podłoża ich zlewni. Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 12, 131—152.
Pasternak K., Turski R., Baran S. 1974. Zawartość mikroelementów w osadach dennych i wodzie rzek Przemszy i Wisły na odcinku ich najsilniejszego zanieczyszczenia — Trace elements content in the bottom sediments and water of the rivers Przemsza and Vistula in the section of its most intense pollution. Ochrona Przyr., 40, 351—360.
Patrow F., Słota H., Szczęsny J., Woźniak W. 1971. Charakterystyka rumowiska rzeki Soły, Skawy i Raby. Inst. Gosp. Wod., Zakł. Zagosp. Terenów Górskich, Kraków.
Punzet J. 1976. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Skawy i jej ważniejszych dopływów — Hydrological characteristic of the River Skawa and its more important tributaries. Acta Hydrobiol., 18, 353—381.
Tokarski A. 1966. Przekrój osadów czwartorzędowych w dolinie Skawy u wylotu Wieprzówki. Kwart. Geol., 10, 851—862.
Turekian K. K., Wedepohl K. H. 1961. Distribution of the elements in some major units of the earth's crust. Bull. Geol. Soc. Amer., 72, 175—191.
Praca zbiorowa (red. S. Sokołowski) 1958. Mapa geologiczna Karpat Polskich 1:200 000. Inst. Geol.
Praca zbiorowa 1958/59. Mapa gleb Polski 1:300 000, arkusz Cieszyn, Wyd. A. IUNG.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 18

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

383

Strona końc.:

405

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:204267

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji