Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: O zastosowaniu elementów etnografii przedtekstowej w badaniu instytucji opieki medycznej

Twórca:

Wierciński, Hubert

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Possibilities for a Pretextual Ethnography in the Study of Healthcare Institutions ; Etnografia Polska 64 z. 1-2 (2020)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

In the article I explore the concept of “pre-textual” ethnography. While seeking possibilities for its application, I analyse potential limitations of the latter. I use my own research experiences form Zdrój and Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ, Basic Healthcare). I consider these projects as embedded in two contrasting methodological traditions spanned between post-semiotic analyses and phenomenologically influenced anthropology. I argue, that the choice of methodological orientation should be preceded by careful analyses of the fieldwork characteristics. I consider this scrutiny as reflexive, magnifying and open for various stimulius coming to researcher from the investigated word, and thus, as a main pre-textual tool in current anthropology

Bibliografia:

Blackbourn David 2002, Fashionable Spa Towns in Nineteenth-Century Europe, [w:] S. Anderson, B. Tabb (red.), Water, Leisure & Culture, Berg, Oxford, New York, s. 9–22
Carrese Joseph, Marshall Patricia A. 2000, Teaching Anthropology in the Medical Curriculum, The American Journal of Medical Sciences, nr 319 (5), s. 297–305
Clifford James 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Wydawnictwo KR, Warszawa
Cymer Anna 2013, Piramidy w polskich górach, [w:] J. Kusiak, B. Świątkowska (red.), Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 319–323
Dunn Elizabeth C. 2008a, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, tłum. P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Dunn Elizabeth C. 2008b, Subjectivity after Socialism: An Invitation to Theory Building in Anthropology, [w:] I. Schröder, A. Vonderau (red.), Changing Economies and Changing Identities in Postsocialist Eastern Europe, LIT Verlag, Berlin, s. 225–235
Fabrega Horacio 1980, Disease and Social Behavior: An Interdisciplinary Perspective, The MIT Press, Cambridge
Fabrega Horacio, Silver Daniel B. 1973, Illness and Shamanistic Curing in Zinacantan. An Ethnomedical Analysis, Stanford University Press, Stanford
Farmer Jane, Kilpatrick Sue 2009, Are Rural Health Professionals also Social Entrepreneurs?, Social Science & Medicine, nr 69 (11), s. 1651–1658
Frank Arthur 1995, The Wounded Storyteller. Body, Illness and Ethics, University of Chicago Press, Chicago
Gandy Matthew 2013, O „miejskim metabolizmie” na nowo. Woda, przestrzeń i nowoczesne miasto, [w:] J. Kusiak, B. Świątkowska (red.), Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 339–362
Garro Linda 2000, Cultural Knowledge as Resource in Illness Narratives: Remembering through Accounts of Illness, [w:] Ch. Mattingly, L.C. Garro (red.), Narrative and the Cultural Construction of Illness and Healing, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London, s. 70–87
Geertz Clifford 2005a, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, [w:] tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 35–58
Geertz Clifford 2005b, Głęboka gra: walki kogutów na Bali, [w:] tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 461– 510
Godlewski Grzegorz 2016, Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Godlewski Grzegorz 2018, Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki terapeutyczne, Teksty Drugie, nr 1, s. 61–78
Good Byron J. 1994, Medicine, Rationality and Experience. An Anthropological Perspective, Cambridge University Press, Cambridge
Hahn Robert, Kleinman Arthur 1983, Biomedical Practice and Anthropological Theory: Frameworks and Directions, Annual Review of Anthropology, nr 12, s. 305–333
Hastrup Kirsten 2004, Getting it Right. Knowledge and Evidence in Anthropology, Anthropological Theory, nr 4(4), s. 455–472
Hastrup Kirsten 2018, Muscular Consciousness. Knowledge-making in an Arctic Environment, [w:] T. Rakowski, H. Patzer (red.), Pre-Textual Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making, Sean Kingston Publishing, Canon Pyon, s. 116–137
Herzfeld Michael 1987, Anthropology through the Looking-Glass. Critical Ethnography in the Margins of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
Herzfeld Michael 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Ingold Tim 2014, That’s Enough about Ethnography!, HAU: Journal of Ethnographic Theory, nr 4(1), s. 383–395
Kairski Mariusz, Buliński Tarzycjusz 2013, Pytanie o teren w antropologii, [w:] M. Kairski, T. Buliński (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9–26
Kilpatrick Sue et al. 2009, Boundary Crossers, Communities, and Health: Exploring the Role of Rural Health Professionals, Health & Place, nr 15(1), s. 284–290
Kulak Teresa, Czapliński Mariusz 1992, Zakopane i Krynica – życie kulturalne dwu polskich stacji klimatycznych na przełomie wieków. Próba porównania, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, t. 47, s. 279–290
Nycz Ryszard 2018, Odkrywanie zmysłu udziału, Teksty Drugie, nr 1, s. 7–15
Rakowski Tomasz 2018, Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej, Teksty Drugie, nr 1, s. 16–39
Rakowski Tomasz, Patzer Helena 2018, Pre-textual Ethnography and the Challenge of Phenomenological Knowledge-making, [w:] T. Rakowski, H. Patzer (red.), Pre-Textual Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making, Sean Kingston Publishing, Canon Pyon, s. 1–24
Rhodes Lorna A. 1996, Studying Biomedicine as a Cultural System, [w:] C.F. Sargent, T.M. Johnson (red.), Medical Anthropology: A Handbook of Theory and Method. Revised Edition, Greenwood PG, London, s. 165–180
Riska Elianne, Novelsaite Aurelija 2011, Professionalism and Medical Work in a Post-Soviet Society: Between Four Logics, Anthropology of East Europe Review, nr 29(1), s. 82–93
Sackett David L. 1997, Evidence Based Medicine, Seminars in Perinatology, nr 21(1), s. 3–5
Sennett Richard 2015, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
Speier Amy 2011, Health Tourism in a Czech Health Spa, Anthropology & Medicine, nr 18(1), s. 55–66
Speier Amy, Šmídová Iva, Wierciński Hubert 2014, Health and Medicine: Post-socialist Perspectives, Czech Sociological Review, nr 50(6), s. 815–820
Steward Jill 2002, The Culture of the Water Cure in Nineteenth-Century Austria, [w:] S. Anderson, B. Tabb (red.), Water, Leisure & Culture, Berg, Oxford, New York, s. 23–36
Szmitkowska Agata 2018, Architektura pracowniczych ośrodków wczasowych w Polsce. Zarys problematyki, Architectus, nr 3(55), s. 83–100
Turner Victor 1986, The Anthropology of Performance, Performing Arts Journal Publications, New York
Vonderau Asta 2008, Models of Success in the Free Market: Transformations of the Individual Self-Representations of the Lithuanian Economic Elite, [w:] I. Schröder, A. Vonderau (red.), Changing Economies and Changing Identities in Postsocialist Eastern Europe, LIT Verlag, Berlin, s. 111–128
Weisz George 2011, Afterword. Historical Reflections on Medical Travel, Anthropology & Medicine, nr 18(1), s. 137–144
Węcławowicz-Bilska Elżbieta 2013, Mieszkać w uzdrowisku, [w:] J. Kusiak, B. Świątkowska (red.), Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 303–306
Wiśniewski Michał 2013, Architektura uzdrowisk Beskidu Sądeckiego, [w:] A. Szczerski (red.), Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej, t. 1, Dodo Editor, Muzeum Śląskie, Kraków, s. 311–338
Wierciński Hubert 2016, Etnograf w szpitalu. Uwagi na temat kłopotów z biomedycyną, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 2(25), s. 71–92
Wierciński Hubert 2017, „Children of the Transformation” – An Ethnography of Healthcare Reform and Polish Primary Care, Zeitschrift für Ethnologie, nr 142(1), s. 23–48
Wierciński Hubert 2019, Are Polish Primary Care Practitioners Social Entrepreneurs?, Ethnologia Polona, nr 40, s. 169–186
Wierciński Hubert 2020, Who are the „Expanded Doctors”? The Ethnography of Professional Self-Identifications in Polish Primary Care, Český Lid, nr 1(107), s. 23–49

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

64

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

106

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:158870 ; 0071-1861 ; doi:10.23858/EP64.2020.004

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji