Obiekt

Tytuł: Czy Neuromancer lubi Wodnika Szuwarka? Ziny komputerowe i kapitał subkulturowy polskiej młodzieży w okresie transformacji ustrojowej

Twórca:

Wasiak, Patryk

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Does Neuromancer Like Wodnik Szuwarek? Computer Zines and Subcultural Capitalof Polish Youth in the Time of Political Transformation ; Etnografia Polska 64 z. 1-2 (2020)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

This article aims to discuss the role of “disk magazines” in the identity construction and performance of masculinity among Polish adolescents. It examines the subculture of users of popular home computers Commodore 64 and Commodore Amiga during the post-communist system transition. Both written content and visual form were used by disk magazine editors to manifest their position in the peer group and perform their masculinity. This article outlines how youth actively constructed cultural forms and meanings that reflect the outside world both in terms of mass media culture and the ongoing process of post-communist transition

Bibliografia:

Albert, Gleb 2016, Computerkids als mimetische Unternehmer. Die Cracker-Szene zwischen Subkultur und Ökonomie (1985–1995), Werkstatt Geschichte, nr 74, s. 49–66
Albert Gleb J. 2020, New Scenes, New Markets: The Global Expansion of the Cracking Scene, Late 1980s to Early 1990s, WiderScreen 23 (2–3), http://widerscreen.fi/numerot/2020-2-3/new-scenes-new-markets-the-global-expansion-of-the-cracking-scene-late-1980s-to-early-1990s/ (dostęp: 12.10.2020)
Albert, Gleb 2018, Subkultur, Piraterie und neue Märkte. Die transnationale Zirkulation von Heimcomputersoftware, 1986–1995, [w:] F. Bösch (red.), Wege in die digitale Gesellschaft. Computernutzung in der Bundesrepublik 1955-1990, Wallstein, Göttingen, s. 274–299
Anderson Benedict 2007 [1983], Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Znak, Warszawa
Banet-Weiser Sarah, Miltner Kate M. 2015, #MasculinitySoFragile: Culture, Structure, and Networked Misogyny, Feminist Media Studies, vol. 16, nr 1, s. 171–174
Bennett Andrew, Kahn-Harris Keith (red.) 2004, After Subculture. Critical Studies in Contemporary Youth Culture, Red Globe Press, Houndmills
Berker Thomas, Hartmann Maren, Punie Yves, Ward Katie (red.) 2006, Domestication of Media and Technology, McGraw-Hill Education, Maidenhead
Botz Daniel 2011, Kunst, Code und Maschine. Die Ästhetik der Computer-Demoszene, Transcript Verlag, München
Bourdieu Pierre 2006, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
CBOS 1992, Dobra trwałego użytku, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
CBOS 1994, Konsumpcja i aktywność kulturalna młodzieży, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
Duncombe Stephen 2008, Notes from Underground. Zines and the Politics of Alternative Culture, Microcosm Publishing, Bloomington
Fat Magnus, http://fatmagnus.ppa.pl/index.php (dostęp: 12.10.2020)
Fatyga Barbara, Sierosławski Janusz, Zieliński Antoni, Zieliński Przemysław 1999, Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa
Fatyga Barbara, Tyszkiewicz Anna (red.) 1997, Dzisiejsza młodzież: stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Ośrodek Badań Młodzieży Uuniwerytetu Warszawskiego, Warszawa
Fink Hermann, Fijas Liane (red.) 1998, America and Her Influence upon the Language and Culture of Post-socialist Countries, Peter Lang, Frankfurt am Main
Fleicher Michael 1994, Overground: Die Literatur der polnischen alternativen Subkulturen der 80er und 90er Jahre, Peter Lang, München
Gelder Ken 2007, Subcultures. Cultural Histories and Social Practice, Routledge, London–New York
Halawa Mateusz 2004, Guerrilla w mallu, Kultura Popularna, nr 2, s. 121–141
Hebdige Dick 2002 [1979], Subculture. The Meaning of Style, Taylor & Francis, London–New York
Hodkinson Paul, Deicke Wolfgang (red.) 2007, Youth Cultures. Scenes, Subcultures and Tribes, Routledge, London–New York
Kellner Douglas 1995, Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern, Routledge, London–New York
Lubecka Anna 2000, Economic, Sociocultural, and Technological Contexts in the New Europe, [w:] L. Lengel (red.), Culture and Technology in the New Europe: Civic Discourse in Transformation in Post-Communist Nations, Elsevier Science, Stanford, s. 33–50
Levy Steven 2010 [1984], Hackers: Heroes of Computer Revolution, O’Reilly Media Inc., Sebastopol
Macdonald Nancy 2002, The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and Identity in London and New York, Palgrave Macmillan, Houndmills
Maher Jimmy 2012, The Future Was Here: The Commodore Amiga, MIT Press, Cambridge–London
Marciniak, Marta 2015, Transnational Punk Communities in Poland: From Nihilism to Nothing Outside Punk, Lexington Books, Lanham
Muggleton David 2004, Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Muggleton David, Weinzierl Rupert (red.) 2003, The Post-Subcultures Reader, Berg, Oxford–New York
Lengel Laura (red.) 2000, Culture and Technology in the New Europe: Civic Discourse in Transformation in Post-Communist Nations, Elsevier Science, Stanford
Nagle Angela 2016, The New Man of 4chan, The Baffler, nr 30, s. 64–76
Pęczak Mirosław 1992, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
Polgár Tamás 2008, The Brief History of the Computer Demoscene, CSW-Verlag, Berlin
Reunanen Markku, Silvast Antti (red.) 2014, WiderScreen, nr 1–2., nr specjalny “Scenes”
Reunanen Markku 2010, Diskmags: Underground Journalism of the Demoscene. Rhizome 20 maja 2010, http://rhizome.org/editorial/2010/may/20/diskmags-underground-journalism-of-the-demoscene/ (dostęp: 12.10.2020)
Schwell Alexandra 2005, Anarchie ist die Mutter der Ordnung. Alternativkultur und Tradition in Polen, LIT, Münster
Sørensen Knut 2006, Domestication: the Enactment of Technology, [w:] T. Berker, M. Hartmann, Y. Punie, K. Ward (red.), Domestication of Media and Technology, McGraw-Hill Education, Maidenhead, s 40-61
Švelch Jaroslav 2018, Gaming the Iron Curtain. How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games, MIT Press, Cambridge
Thomas Douglas 2003, Hacker Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis
Thornton Sarah 2010, Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital, Wesleyan University Press, Cambridge
The Commodore 64 Scene Database, http://csdb.dk/ (dostęp: 12.10.2020)
Waling Andrea 2019, Rethinking Masculinity Studies: Feminism, Masculinity, and Poststructural Accounts of Agency and Emotional Reflexivity, The Journal of Men’s Studies, vol. 27, nr 1, s. 89–107
Wasiak Patryk 2012, Illegal Guys. A Cultural History of the First European Digital Subculture, Studies in Contemporary History, nr 2, s. 257–276
Wasiak Patryk 2014, Playing and Copying: Social Practices of Home Computer Users in Poland During the 1980s, [w:] G. Alberts, R. Oldenziel (red.), Hacking Europe: From Computer Cultures to Demoscenes, Peter Lang, London, s. 129–150
Wertenstein-Żuławski Jerzy 1993, Między nadzieją a rozpaczą: rock, młodzież, społeczeństwo, Instytut Kultury, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

64

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

139

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:158872 ; 0071-1861 ; doi:10.23858/EP64.2020.006

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji