RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Społeczeństwo postronnych śledzi sprawę Eichmanna.Recepcja procesu w Polsce lat 60.

Creator:

Muchowski, Jakub ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2020)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. [redakcja] Dlaczego drukujemy Eichmanna?, "Polityka", 10 czerwiec 1961, s. 10-11.
2. [redakcja] Psychologia zbrodni, "Polityka", 17 czerwiec 1961, s. 10-12.
3. [redakcja] Reszta nie jest milczeniem, "Polityka", 24 czerwiec 1961, s.1.
4. Barańczak Stanisław, Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978, Instytut Literacki, Paryż 1979.
5. Bart. [Władysław Bartoszewski], Proces Eichmanna, "Tygodnik Powszechny", 16 kwiecień 1961, s. 2.
6. Cole Tim, Selling the Holocaust. From Auschwitz to Schindler. How history is bought, packaged, and sold, Routledge, New York 2000.
7. Datner Szymon, Gumkowski Janusz, Leszczyński Kazimierz Wysiedlenia ludności z ziem polskich wcielonych do Rzeszy, "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce" 1960, t. XII, s. 5-180.
8. Desbois P., Porteur de mémoires : sur les traces de la Shoah par balles, Michel Lafon, Paris 2007.
9. Desbois P., Tragarz pamięci. Na tropach Holokaustu od kul (fragment), przeł. K. Jarzyńska, w: Nie-miejsca pamięci. Elementarz, red. K. Jarzyńska, M. Kobielska, J. Muchowski, R. Sendyka, A. Szczepan, Kraków 2017.
10. Garbień Krystyna, Rejs w przeszłość. O realizacji Pasażerki, "Film", nr 35, 1961, s. 10.
11. Gumkowski Janusz, Posłowie, w: Lord Russell of Liverpool, Proces Eichmanna, przeł. Tadeusz Wójcik, Czytelnik, Warszawa 1966, s. 323-334.
12. Hartman Geoffrey H., The longest shadow: In the aftermath of the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1996.
13. Jasiński Łukasz, Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk-Warszawa 2018. DOI
14. Kąkol Kazimierz, Adolfa Eichmanna droga do Bejt Haam, Iskry, Warszawa 1962.
15. Kobielska Maria, Urządzenia do pamiętania, "Studia Kulturoznawcze" 2017, nr 1 (11), s. 55-68.
16. Kobylarz Renata, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.
17. Kołakowski Leszek, Casus Eichmanna, "Wolność i Solidarność. Studia z Dziejów Opozycji wobec Komunizmu i Dyktatury", nr 6, 2013, s. 213-216.
18. Kowalewski Jerzy, Przeciwników III Rzeszy - pod pręgierz!, "Polityka", 8 kwiecień 1961, s. 9.
19. Lipowski Krzysztof, Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014.
20. Lipstadt Deborah, Proces Eichmanna, przeł. Maciej Antosiewicz, Wielka Litera, Warszawa 2011.
21. Lord Russell of Liverpool, Proces Eichmanna, przeł. Tadeusz Wójcik, Czytelnik, Warszawa 1966.
22. Matywiecki Piotr, Poezja, w: Literatura wobec Zagłady (1939-1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 334-451.
23. Mąka-Malatyńska Katarzyna, Widok z tej strony: przedstawienia Holocaustu w polskim filmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poznań 2012, s. 276-277.
24. Narbutt Jerzy, Jasne czy ciemne strony okupacji, "Tygodnik Powszechny", 3 grudzień 1961, s. 1-3.
25. Niziołek Grzegorz, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
26. Novick Peter, Holocaust memory in America, w: The art of memory. Holocaust memorials in history, red. James E. Young, Jewish Museum with Prestel-Verlag, New York 1994.
27. Orla-Bukowska Anna Maria, New threads on an old loom: National memory and social identity in postwar and post-communist Poland, w: The politics of memory in postwar Europe, red. Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner, Claudio Fogu, Duke University Press, Durham-London 2006, s. 177-210. DOI
28. Pamuła Stanisław, Powstanie, rozwój i założenia ideowe tygodnika Polityka, "Roczniki Nauk Społecznych", XV, 1, 1987.
29. Passent Daniel, Zbrodniarz na łamach, "Polityka", 2007, 6 marzec 2007.
30. Polniak Łukasz, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Trio, Warszawa 2011.
31. Rutkowski Tadeusz Paweł, Adam Bromberg i encyklopedyści. Kartka z dziejów inteligencji w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010. DOI
32. Roma Sendyka, Od świadków do postronnych. Kategoria bystander i analiza podmiotów uwikłanych, w: Świadek: jak się staje, czym jest?, red. A. Dauksza, K. Koprowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, s. 61-82.
33. Sito Jerzy S., Adolf Eichmann ludobójca pogrąża się w sobie, "Polityka", 29 lipiec 1961, s. 12.
34. Stanisław Stomma, Nowe: Oskarżam, "Tygodnik Powszechny", 23 kwiecień 1961, s. 1-3.
35. Steinlauf Michael C., Bondage to the dead: Poland and the memory of the Holocaust, Syracuse University Press, Syracuse 1997.
36. Szaynok Bożena, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007.
37. Szczepański Jan Józef, Dzienniki, t. 2: 1957-1963, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
38. Wawrzyniak Joanna, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
39. Woroszylski Wiktor, Człowiek Eichmann słucha głosu poezji, "Polityka", 19 sierpień 1961, s. 12.
40. Wóycicka Zofia, Przerwana żałoba: polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
41. Zaremba Marcin, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
42. Żukowski Tomasz, Ustanowienie nacjonalistycznego pola dyskursu społecznego, w: Rok 1966. PRL na zakręcie, red. Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, s. 11-38.
43. Żukowski Tomasz, Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, Wielka Litera, Warszawa 2018.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

110

End page:

129

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204296 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2020.3.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2022

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

359

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/240255

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information