RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Profesor Stefania Skwarczyńska. Subiektywna próba biografii

Creator:

Gazda, Grzegorz

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2021)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Baranowski Krzysztof, Oddział Wolnej Wszechnicy w Łodzi, PWN, Warszawa 1977.
2. Biedrzycka Agnieszka, Kalendarium Lwowa 1918-1939, Universitas, Kraków 2012.
3. Bielacki Marek, Trzynadlowski Jan, Stefania Skwarczyńska, uczony, nauczyciel, wychowawca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992
4. Chrostek Mariusz, Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.
5. Czarnowski Ryszard Jan, Wojdecki Eugeniusz, Lwów. Dzieje miasta, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015.
6. Dąbrowski Stanisław, Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej (próba analizy i krytyki), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1974.
7. Franaszek Andrzej, Herbert. Biografia, t. I-II, Znak, Kraków 2018.
8. Gajda Stanisław, Oblicza slawistyki, Opole 2013.
9. Gaudyn Grzegorz, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Universitas, Kraków 2019.
10. Gazda Grzegorz (red.), Historia i trwanie. 60 lat Katedry Teorii Literatury/Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego (1945-2005), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2005. II wydanie – Łódź 2007.
11. Gazda Grzegorz, „Avec le temps...”, Nakład własny, Łódź 2017.
12. Gazda Grzegorz, Fragmenty autobiografii (w:), Moja droga do nauki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2016.
13. Gazda Grzegorz, O szkole naukowej Stefanii Skwarczyńskiej (w:) Sławomir Gala (red.), Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998.
14. Gazda Grzegorz, Stefania Skwarczyńska i teatr (w:) Irena Jajte, Małgorzata Leyko, Portrety teatralne piórkiem – pędzlem- węglem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Łódź 2011.
15. Gazda Grzegorz, Stefania Skwarczyńska, Britannica, Edycja polska, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004.
16. Golicka-Jabłońska Małgorzata, Tak trzeba, Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2013.
17. Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie, cz. II. Zagłada Żydów lwowskich, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 2006.
18. Jasińska Maria, Stefania Skwarczyńska jako teoretyk literatury, „Prace Polonistyczne”, seria XX, Łódź 1965, s. 10-57.
19. Kleveman Lutz C., Lwów. Portret Utraconego Miasta, Kraków 2019.
20. Kluba-Połatyńska Anna, Sorbjan Anna, pod redakcją Stanisława Kaszyńskiego, Dokumentacja twórczości naukowej Stefanii Skwarczyńskiej, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984.
21. Kutz Kazimierz, Będzie skandal. Autoportret, Kraków 2019.
22. Lewicki Bolesław W., Wiesz jak jest, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1974.
23. Lipiec Wanda, Problematyka dramatu w pracach Stefanii Skwarczyńskiej, „Prace Polonistyczne” seria XX, Łódź 1965, s. 58-66.
24. Markowski Damian K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.
25. Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Bronisława Stolarska, Biografia twórcza Bolesława Włodzimierza Lewickiego (w:) Bolesław W. Lewicki, O filmie. Wybór pism, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
26. Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Stolarska Bronisława, Bolesław Włodzimierz Lewicki. Bibliografia, Towarzystwo Kultury Filmowej, Łódź 1991.
27. Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Stolarska Bronisława, Bolesław Włodzimierz Lewicki. Bibliografia, Towarzystwo Kultury Filmowej, Łódź 1991.
28. Olszański Tadeusz, Kresy Kresów. Stanisławów jednak żyje, Wysoki Zamek, Kraków 2019.
29. Pustkowski Henryk, Stefania Skwarczyńska, Polski Słownik Biograficzny, tom XXXVIII, zeszyt 159, Warszawa Kraków 1998.
30. Skwarczyńska Stefania, Byłam niepodległa, oprac. i podał do druku Grzegorz Gazda, „Gazeta Wyborcza” („Verte”), wydanie łódzkie nr 99 z roku 1993.
31. Skwarczyńska Stefania, Hollender Tadeusz (1910-1943), w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960, t. IX.
32. Skwarczyńska Stefania, U źródeł autobiografii naukowej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 32, 1987 nr 2, s. 279-312.
33. Skwarczyńska Stefańska, Łódzki dwumiesięcznik „Zagadnienia Literackie”, dawniej „Życie Literackie” (1946-1948) w służbie teorii literatury (w jej książce:) W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej, Pax, Warszawa 1985.
34. Słoniowska Żanna, Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2013.
35. Starnawski Jerzy, Sylwetki lwowskich historyków literatury, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
36. Stefania Skwarczyńska (w) Ewa Korzeniewska (red.), Słownik współczesnych pisarzy polskich, Warszawa 1964, t. 3.
37. Stefania Skwarczyńska (w:) Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.), Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, t. VII- R-Sta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001.
38. Stefania Skwarczyńska, film dokumentalny, reż. Zygmunt Konieczny, Wytwórnia Filmów Oświatowych 1987.
39. Suchmiel Jadwiga, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Czestochowa 2000.
40. Szolginia Witold, Tamten Lwów. T. I: Oblicze miasta, Wysoki Zamek, Kraków 2010.
41. Ślósarska Joanna, Profesor Stefania Skwarczyńska, Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 49 Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998, s. 21.
42. Tyrowicz Marian, Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939, Ossolineum, Wrocław 1991.
43. Urbanek Mariusz, Profesor Weigl i karmiciele wszy, Iskry, Warszawa 2018.
44. Watowa Ola, Wszystko co najważniejsze, Warszawa 1990,
45. Węgierski Jerzy, Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, Editions Spotkania, Warszawa 1991.

Issue:

1

Start page:

171

End page:

217

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:228256 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2021.1.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 9, 2021

In our library since:

Oct 28, 2021

Number of object content downloads / hits:

84

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/248910

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information