Obiekt

Tytuł: "Poeta imitatore" czy "poeta facitore"? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o "mimesis"

Twórca:

Niebelska-Rajca, Barbara

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 55 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 101-122 ; Tekst pol., częśc. wł. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Baxandall Michael, Giotto e gli umanisti. Gli umanisti osservatori della pittura in Italia e la scoperta della composizione pittorica 1350–1450, Jaca Book, Milano 2007.
Belfiore Elizabeth, A Theory of Imitation in Plato’s „Republic”, „Transactions of the American Philological Association”, 1984, 114, s. 121-146.
Castelvetro Ludovico, Poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposta, a cura di W. Romani, Bari 1978.
Cave Terence, Enargeia. Erasmus and the Rhetoric of Presence in the Sixteenth Century, „L’Esprit créateur”, 16 (1976), nr 4, s. 5–17.
Comanini Gregorio, The Figino or On the Purpose of Painting: Art Theory in the Late Renaissance, ed. by A. Doyle-Anderson and G. Maiorino, University of Toronto Press, Toronto 2001.
Deleuze Gilles, Platon i pozór, przeł. K. Matuszewski, „Principia” 21–22 (1998), s. 59-74.
Hathaway Baxter, The Age of Criticism: The Late Renaissance in Italy, Cornell University Press, Ithaca–New York 1962.
Kristeller Paul O., Eight Philosophers of Italian Renaissance, Stanford University Press, Stanford 1964.
Li Vigni Anna, Invention and Creation in the Treatise „De perfecta poesi” of M. C. Sarbiewski, w: Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, red. J. Z. Lichański, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 107–132.
Manieri Alessandra, L’immagine poetica nella teoria degli antichi. Phantasia ed enargeia, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa–Roma 1998.
Markowski Michał P., Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, "Słowo/Obraz Terytoria", Gdańsk 1999.
McKeon Richard, The Concept of Imitation in Antiquity, w: Critics and Criticism. Ancient and Modern, ed. by R. S. Crane, University of Chicago Press, Chicago 1952, s. 147-175.
Otwinowska Barbara, Imitacja. Zarys problematyki i ewolucja pojęcia, w: Problemy Literatury Staropolskiej, seria II, red. J. Pelc, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 381-458.
Patrizi Francesco, Della poetica, vol. II, edizione critica a cura di D. Aguzzi-Barbagli, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze 1970.
Petrycy Sebastian z Pilzna, Pisma wybrane, t. I, oprac. W. Wąsik, PWN, Kraków 1956.
Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
Platon, Dialogi, t. II, przeł., wstęp i objaśnienia W. Witwicki, Antyk, Kęty 2005.
Prejs Marek, Problemy kreacjonizmu w myśli teoretycznej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, red. J. Z. Lichański, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 153–166.
Rigolot François, The Rhetoric of Presence: Art, Literature and Illusion, w: The Cambridge History of Literary Criticism, vol. III, ed. by G. A. Kennedy, G. P. Norton, Cambridge 1999, s. 161–167.
Salomone Serena, Influenze del „Sublime” ps longiniano sulla „Deca Ammirabile” di Franceso Patrizi da Cherso, „Studi Umanistici Piceni”, 16 (1966), s. 101–107.
Sarbiewski Maciej Kazimierz, De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus. O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer, przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1954.
Sarbiewski Maciej Kazimierz, Praecepta poetica. Wykłady poetyki, przeł. i oprac. S. Skimina, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1958.
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Scarpati Claudio, Bellini Eraldo, Il vero e il falso dei poeti. Tasso, Tesauro, Pallavicino, Vita e pensiero, Milano 1990.
Segni Agnolo. zob. Id., Lezioni intorno alla poesia, w: Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, ed. B. Weinberg, vol. II, Laterza, Bari 1972, s. 5-100.
Sidney Philip, Selected Prose and Poetry, ed. by R. Kimbrough, University of Wisconsin Press, Wisconsin 1983.
Sörbom Goran, Mimesis and Art. Studies in the Origin and Early Development of an Aesthetic Vocabulary, Svenska. Bokfirlaget, Uppsala 1996.
Starobiński Jean, Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni, przeł. W. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki” 63 (1972), z. 4, s. 217-232.
Steadman John M., Image-Making in the Verbal and Visual Arts: A Renaissance Obsession, „The Huntington Library Quarterly”, 61 (1998), nr 1, s. 58–69.
Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.
Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, t. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962.
Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Tatarkiewicz Władysław, Pierwszy wyłom w klasycznej teorii sztuki – manieryzm, „Życie i Myśl” 1967, nr 6, s. 1–11.
Verdenius Wilem J., Mimesis. Plato’s Doctrine of Artistic Imitation and Its Meaning to Us, Brill, Leiden 1949.
Watson Gerard, Phantasia in Aristotle, „De Anima” 3.3, „The classical Quarterly”, 32 (1982), nr 1, s. 100–113.
Watson Gerard, Phantasia in Classical Thought, Galway University Press, Galway 1988.
Webb Ruth, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Ashgate, Farnham (Surrey) 2009.
Weinberg Bernard, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, vol. I, University of Chicago Press, Chicago 1961.
Wolicka Elżbieta, Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej, TNKUL, Lublin 1994.
Zanker Graham, Enargeia in the Ancient Criticism of Poetry, „Rheinisches Museum für Philologie”, 124 (1981), s. 297-311.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

55

Strona pocz.:

101

Strona końc.:

122

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20133 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/55 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji