Obiekt

Tytuł: Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku

Twórca:

Facca, Danilo (1961- )

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 55 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 123-149 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Aristotle, Metafisica, a cura di G. Reale, t. III: Sommario e commentario, edizione maggiorata e rinnovata, Bompiani, Milano 1993.
Berti Ernesto, Il dibattito odierno sulla cosiddetta „teologia” di Aristotele, „Nuovi studi aristotelici”, 2005, II, s. 489–500.
Berti Ernesto, Teofrasto e gli Accademici sul moto dei cieli, „Nuovi studi aristotelici”, 2009, IV/1, s. 11–26.
Berti Ernesto, Zeller e Aristotele, w: Berti Ernesto, Nuovi studi aristotelici, IV/2, Morcelliana, Brescia 2010, s. 121–138.
Bodéüs Richard, Aristote et la théologie des vivants immortels, Bellarmin, Quebec 1992.
Cranz F. Edward, Alexander Aphrodisiensis, w: Catalogus translationum et commentariorum: Medieval and Renaissance Latin Translations and Commentaries, t. 1, ed. by P. O. Kristeller, Catholic University of America Press, Washington 1960, s. 77–135.
Facca Danilo, Między etyką i teologią: filozoficzne motywy w genezie De deo et attributis eius Jana Crella, w: Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, oprac. z. Drozdowicz, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 7–17.
Fazzo Silvia, Fra atto e potenza: l’eternitá del cielo nel libro Lambda della Metafisica, w: Attivitá e virtù. Anima e corpo in Aristotele, a cura di A. Fermani, M. Migliori, V&P, Milano 2009, s. 113–146.
Fazzo Silvia, La dottrina della provvidenza in Alessandro di Afrodisia, w: Alessandro di Afrodisia, La provvidenza, a cura di S. Fazzo, M. Zonta, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1999, s. 5–73.
Genequand Charles, Ibn Rushd’s Metaphysics. A Translation with Introduction of Ibn Rushd’ Commentary on Aristotle’s Metaphysics, Book Lām, Brill, Leiden 1986.
Hecquet-Devienne Myriam, A legacy from the Library of the Lyceum? Inquiry into the Joint Transmission of Theophrastus’ and Aristotle’s „Metaphysics” Based on Evidence Provided by Manuscripts E and J, „Harvard Studies in Classical Philology” 2004, 102, s. 171–189.
Hyman Arthur, Averroes’ De substantia orbis, critical edition of the Hebrew with English translation and commentary, Medieval Academy of America, Cambridge Mass. – Jerusalem 1986.
Giacon Carlo, Introduction, w: Aristotle’s Metaphysics, t. 1, Oxford 1953, s. CXXX–CLIV.
Giacon Carlo, La causalitá del motore immobile, Antenore, Padova 1969.
Helbing Mario O., La filosofia di Francesco Buonamici, professore di Galileo a Pisa, Nistri-Lischi, Pisa 1989.
Lohr Charles H., Renaissance Latin Aristotle Commentaries; Authors D–F, „Renaissance Quarterly”, 29/4 1976, s. 714–745.
Mignini Filippo, Spinoza e i sociniani, w: Fausto Sozzini e la filosofia in Europa. Atti del convegno Siena 24–27 Novembre 2004, a cura di M. Priarolo, E. Scribano, Accademia senese degli Intronati, Siena 2005, s. 137–178.
Schmitt Charles, Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533) and his critique of Aristotle, Martinus Nijhoff, The Hague 1967.
Theophrasti Eresii opera quae supersunt omnia graeca recensuit latine interpretatus est indices rerum et verborum absolutissimos adjecit Fredericus Wimmer, Firmin-Didot, Parisiis 1931.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

55

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

149

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20134 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/55 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji