Object

Title: Deklamacja filozofa, lekarza, mówcy spierających się o pierwszeństwo

Creator:

Beroaldo, Filippo (1453–1505)

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 55 (2011)

Contributor:

Czerenkiewicz, Michał Ed. ; Domański, Juliusz (1927– ) : Pref. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 319-355 ; Trans. from lat. Collective translation.

References:

Buonaccorsi Filip Kallimach, De his quae a Venetis tentata sunt Persis et Tartaris contra Turcos movendis, rec. A. Kempfi, PWN. Varsaviae 1962.
Cytowska Maria, Erasme et Beroaldo, „Eos”, 1977, 45,s. 265–271.
Domański Juliusz, De bonarum litterarum in theologiam reditu. Mikołaja Gerbela przedmowa do Enchiridionu Erazma, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2001, 45, s. 21–31.
Domański Juliusz, De Platonis paideia deque Ciceronis humanitate, „Eos”, 90, 2003, fasc. 1, s. 37–48.
Domański Juliusz, Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, wyd. 2, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 305–306.
Domański Juliusz, Filologia a humanizm. Starożytne precedensy humanistycznej koncepcji filologii, w: Humanizm i filologia, red. nauk. A. Karpiński, Neriton, Warszawa 2011 („Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy”, t. VII), s. 25–68.
Domański, Juliusz, Kilka refleksji nie tylko etycznych o tradycji, recepcji i renesansie jako atrybutach kondycji człowieczej, „Etyka” 1996, nr 29, s. 81–89.
Domański Juliusz, Krótka notatka o Platońskiej paideia i o Cyceronowej humanitas, w: Philosophica – paraphilosophica – metaphilosophica: studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, s. 92–103.
Domański Juliusz, Metafilozoficzne aspekty tzw. ‘disputa delle arti’, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1977, t. 12, s. 5–25.
Domański Juliusz, Metafilozoficzne aspekty tzw. ‘disputa delle arti’, w: Philosophica – paraphilosophica – metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Kraków 2008 („Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU”, t. 109), s. 243–264.
Domański Juliusz, Metamorfozy pojęcia filozofii, PAN IFiS, Warszawa 1996.
Domański Juliusz, Petrarka i filozofia, w: Philosophica – paraphilosophica – metaphilosophica: studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, s. 265–277.
Domański Juliusz, Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Domański Juliusz, Recepcja – imitacja – emulacja. Kilka uwag o twórczości łacińskiej humanistów jako wyrazie postawy użytkowniczej wobec dziedzictwa antycznego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2003, 47, s. 7–19.
Domański Juliusz, „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, "Antyk", wyd. 2, Kęty 2005.
Garin Eugenio, Filippo Beroaldo, w: Ritratti di umanisti, Bompiani, Milano 2001, s. 113–114.
Garin Eugenio, Filippo Beroaldo il vecchio e il suo insegnamento bolonese, w: Garin Eugenio, Ritratti di umanisti, Sansoni, Bompiani, Firenze 1967, s. 107–130.
Garin Eugenio, Filosofi italiani del Quattrocento, Le Monnier, Firenze 1942.
Garin Eugenio La disputa delle arti. Testi editi ed inediti di Giovanni Baldi. Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Giovanni d’Arezzo, Bernardo Ilicino, Nicoletto Vernia, Antonio de’ Ferrariis detto il Galateo, a cura di E. Garin, Vallecchi, Firenze 1947.
Gilmore Myron, Beroaldo Filippo senior, w: Dizionario biografico degli italiani, 9, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1967, s. 382-384.
Hankins James, The „Baron Thesis” after Forty Years and some Recent Studies of Leonardo Bruni, „Journal of History of Ideas”, vol. 56, nr 2, 1995, s. 309–338.
Huizinga Johan, Erazm, przeł. M. Kurecka, wstęp M. Cytowska, konsultacja nauk. L. Kołakowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964.
Jaeger Werner, Paideias. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
Kristeller Paul O., Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance, w: Renaissance Humanism and its Sources, ed. M. Mooney, Columbia University Press, New York 1979, s. 922-119.
Lewański Riccardo C., „Matricola”. Natio Polonorum, natio Sarmatarum, natio Pruteniae et Livoniae. Gli scolari polacchi immatricolati all’Università di Bologna nei secoli XII–XVII (con l’inclusione di alcuni viaggiatori polacchi non immatricolati, ma entrati in contatto con gli scolari, un tentativo riostruttivo in ordine cronologico con l’indice alfabetico), w: Laudatio Bononiae: atti del Convegno storico italo-olacco svoltosi a Bologna dal 26 al 31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell’Alma Mater Studiorum, a cura di R. C. Lewanski, Università di Bologna-Istituto italiano di cultura, Varsavia 1990, s. 493.
Narecki Krzysztof, Logos we wczesnej myśli greckiej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.
Pagallo Giulio F., Nuovi testi per la „disputa delle arti”; la „quaestio” di Bernardo da Firenze e la „disputatio” di Domenico Bianchelli, „Italia Medioevale e Umanistica” 2, 1959, s. 467–481.
Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego czyli o różnicy między humanizmem i humanistyką, w: Nagroda im. Księdza Idziego Rodziszewskiego, laudacja: E. I. Zieliński OFMconv, Lublin [2007] („Wykłady i przemówienia”, 59), s. 23–32.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

55

Start page:

319

End page:

355

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:20142 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/55 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/55 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information