Obiekt

Polski Słownik Ikonograficzny : projekt opracowania dzieła
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Polski Słownik Ikonograficzny : projekt opracowania dzieła

Twórca:

Labuda, Gerard (1916–2010)

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 47 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 145-149 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Akwarele i rysunki 1750–1900 ze zbiorów „Stiftung Pommern”. Wystawa z okazji 700-lecia nadania Szczecinowi prawa miejskiego, Szczecin 1993.
O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895.
L. Bądkowski, W. Samp, Poczet książąt Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 1974.
J. Białostocki, Erwin Panofsky – myśliciel – historyk – człowiek (1892–1968), w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 304–344.
Bibliografia historii Polski, t. 1, red. H. Madurowicz-Urbańska, Warszawa 1965.
D. Chodowiecki, Künstlerfahrten nach Danzig im Jahre 1773, wyd. W. Franke, Berlin 1919.
E. Chwalewik, Zbiory polskie, archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1–2, wyd. 2, Warszawa–Kraków 1926–1927.
T. Dobrowolski, Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad epoką sarmatyzmu, Kraków 1948.
W. Dworzaczek, Genealogia, Nauki pomocnicze historii, red. T. Manteuffel, Warszawa 1959.
Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 1875–1975, red. M. Biskup, Warszawa 1975.
W. Eliasz-Radzikowski, Poczet królów polskich i sporo innych. S. Wiliński, U źródeł portretu staropolskiego, Warszawa 1958.
W. Eliasz-Radzikowski, Ubiory w Polsce i u sąsiadów, cz. 1–3: wieki: X–XIV, Kraków 1879.
Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 6, Warszawa 2005.
K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1992, wyd. 2, Poznań 2004.
L. Kalinowski, Ikonologia czy ikonografia. Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina Panofsky’ego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace z historii sztuki, z. 10, 1972, s. 5–31.
A. Kraushar, Daniel Chodowiecki i jego sceny dziejowe polskie, Warszawa 1930.
Lexikon zur Geschichte und Gegenwart der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, hg. von G. Rupelt, S. Solf, Wiesbaden 1992.
S. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1971.
T. Łepkowski, Kilka uwag o historycznej biografistyce, w: Kwart. Hist., 71, 1964, nr 2, s. 711–716.
B. Makowski, Daniela Chodowieckiego stosunek do polskości i Polski, „Rocznik Gdański” 5/6, 1931, s. 115–144.
T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991.
P. Mortzfeld, 1, Katalog der graphischen Porträts in der Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel 1580–1850, Reihe A: Die Porträtssammlung, t. 1–49, München 1986.
A. Nowicki, Spotkania w rzeczach, Warszawa 1991.
T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Warszawa 1963.
E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.
Z. Piech, Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii?, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119–141.
Polski słownik biograficzny, t. 1–46, wyd. Polska Akademia Umiejętności i Polska Akademia Nauk, Kraków 1935–2009.
K. Pomian, Kolekcjonerstwo i filozofia. Narodziny nowożytnego muzeum, w: tegoż, Drogi kultury europejskiej, Warszawa 1996.
Portret polski XVII i XVIII wieku. Katalog wystawy ze wstępem J. Ruszczycówny, Warszawa 1977.
K.R. Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000.
K.R. Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999.
K.R. Prokop, Polscy kardynałowie, Kraków 2001.
E. Rastawiecki, Słownik malarzy polskich, Warszawa 1850–1857.
E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, t. 1–2 i Suplement, Szczecin 1995 i Gdańsk 2003.
P.E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit, Leipzig 1929. tenże, Denkmale der deutschen Könige und Kaiser. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Grossen bis Friedrich II., (768–1250), przy współpracy z F. Mütherich, München 1962.
P.E. Schramm, Kaiser Friedrichs II. Herrschaftszeichen, Göttingen 1955.
F. Schwarz, Verzeichnis der in der Stadtbibliothek Danzig vorhandenen Porträts Danziger Persönlichkeiten, „Zeitschrift d. Westpreussischen Geschichtsvereins”, 50, 1908, s. 131–171.
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, Z. Nowak, t. 1–4, Gdańsk 1992–1997, oraz Suplement 1, red. Z. Nowak, Gdańsk 1998.
Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji… 23–25 września 1997, red. L. Kuberski, Opole 1998.
M. Szuszkiewicz, Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1909.
W. Szymanowski, 300 portretów zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, z dodaniem krótkich wspomnień ich żywotów, Warszawa 1860.
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983.
B. Śliwiński, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 1–11.
H. Winiecka, Z problematyki Muzeów Narodowych, „Materiały Zachodniopomorskie”, 31, 1985, s. 1–68.
C. Zalejko, Biografistyka historyczna. Zarys ewolucji gatunku, „Historyka. Studia Metodologiczne”, 14, 1988, s. 37–44.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:26731 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/47 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/47 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji