RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Flint Inventory of Grave 5 Lublin-Volhynia Culture on Site 2 in Książnice, Busko Zdrój District

Creator:

Zakościelna, Anna

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Inwentarz krzemienny grobu nr 5 kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój

Contributor:

Kopacz, Jerzy : Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 271-291 : ill., tables ; 25 cm ; Bibliography p. 284-285 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Balcer B. 1975- Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka, rozprzestrzenienie. Wrocław
2. Casini S. 1998. Analisi delie figure di asce sulle stele delia Valcamonica e Valtellina (stile III A). In J. Guilaine (ed.), Actes du 2eme Colloque International sur la Statuaire Mégalithique. Saint Pons-de-Thomieres du 10 au 14 septembre 1997 (= Archéologie en Lanquedoc 22). Albi, 273-284
3. Florek M. and Zakościelna A. 2003. Depozyt wiórów krzemiennych z Krowiej Góry koło Sandomierza (stan. 14, gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie). Wiadomości Archeologiczne 56, 51-60
4. Gurba J. 1964. Wyniki prac ratowniczych 1962 r. w Strzyżowie, pow. Hrubieszów. Sprawozdania Archeologiczne 16, 56-58
5. Gurba J. and Kutyłowski A. 1970. Sépulture á inhumation Nr 3, 4, 5 Strzyżów 2A, distr. de Hrubieszów. Inventaria Archaeologica 25,151-153
6. Kadrow S. and Zakościelna A. 2000. An Outline of the Evolution of Danubian Cultures in Małopolska and Western Ukraine. In A. Kośko (ed.) The Western Border Area of the Tripolye Culture (= Baltic-Pontic Studies 9), Poznań, 187-255
7. Kruk J. and Milisauskas S. 1985. Bronocice. Osiedle obronne kultury lubelsko-wołyńskiej (2800-2700 lat p.n.e.). Wrocław
8. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Młodsze kultury kręgu naddunajskiego na ziemiach polskich. In W. Hensel and W. Wiślański T. (eds.) Prahistoria ziem polskich II. Neolit. Wrocław, 19-174
9. Matraszek B. and Zakościelna A. 2006. Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota „Grodzisko I-II". Wiadomości Archeologiczne 69, in press
10. Migał W. 2003. Analiza technologiczna wiórów z Krowiej Góry k. Sandomierza. Wiadomości Archeologiczne 56, 60-62
11. Rauhut D. 1962. Settlements and Cementeries at Złota District Sandomierz, Voivodship Kielce. Archaeologia Polona 4,152-164
12. Schild R. 1971. Lokalizacja prehistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria 39,1-61
13. Schild R., Królik H. and Marczak M. 1985. Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie. Wrocław
14. Wilk S. 2004. Graves of the Lublin-Volhynien Culture at Site 2 in Książnice, District Busko Zdrój 2001/2002, 2003 Expoloration Seasons. Sprawozdania Archeologiczne 56, 229-266
15. Wilk S. 2006. Graves of the Lublin-Volhynien Culture at Site 2 in Książnice, District Busko Zdrój 2004 Expoloration Season. Sprawozdania Archeologiczne 58, 247-270
16. Zakościelna A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin
17. Zakościelna A. and Gurba J. 1995. Badania cmentarzysk kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie Horodelskiej. In Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku. Lublin, 3-7
18. Zakościelna A. and Prusicka-Kołcon E. 2006. Grób kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 1 w Gozdowie, pow. Hrubieszów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 8, in press

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

271

End page:

291

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:27872 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information