Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Iwanowice Babia Góra I and the Settlements with Baden Ceramics in Little Poland. Questions Concerning their Duration

Twórca:

Furholt, Martin

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 58 (2006) ; Iwanowice Babia Góra I i osady kultury badeńskiej w Młopolsce. Problem długości ich trwania

Współtwórca:

Machnik, Jan (1930- ) ; Kadrow, Sławomir. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 325-354 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 343-344 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Baczyńska B. 2000. Obiekt gospodarczy kultury badeńskiej odkryty z pełnym wyposażeniem w Szarbii Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz. Sprawozdania Archeologiczne 52,113-129
2. Bakker J. A., Kruk J., Lanting A. E. and Milisauskas S. 1999. The earliest evidence of wheeled vehicles in Europe and the Near East. Antiquity 73, 778-790
3. Bober J. 1998. Najnowsze materiały ceramiki promienistej ze stanowiska 5,5A, 5B w Krakowie Nowej Hucie (Wyciąże). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 21, 7-26
4. Burchard B. and Eker A. 1964. Osada kultury czasz lejowatych w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. In. S . Nosek (ed.), Studia i Materiały do badań neolitem Małopolski. Wrocław, 191-327
5. Furholt M. 2006. Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650-2900 v. Chr.). Kiel (unpublished doctor thesis stored at the University of Kiel)
6. Godłowska M. 1968. Materiały z osady kultury ceramiki promienistej w Zesławicach-Dłubni (Kraków-Nowa Huta) na stanowisku I. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1, 91-172
7. Godłowska M. and Gluza I. 1989. Radial Ware Culture, Classical Phase Kraków-Nowa Huta, Site 17 (Pleszów) Settlement. Przegląd Archeologiczny 36, 251-254
8. Kozłowski J. K. 1968. Materiały neolityczne i eneolityczne odkryte na stanowisku Nowa Huta-Wyciąże I. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1,1968,13-90
9. Kozłowski J. K. 1973. Le problème de la périodisation de la civilisation de la céramique cannelée en Pologne. In B. Chropovský (ed.), Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Bratislava, 167-185
10. Kruk J. and Milisauskas S. 1990. Radiocarbon Dating of Neolithic Assemblages from Bronocice. Przegląd Archeologiczny 37,195-228
11. Novotná M. 1961. Bošácko-Kostolacký Horizont na Střednom Považí. Musaica 12, 21-34
12. Pavelčík J. 1964. Eneolická skupina s keramikou Bošáckého typu na Moravě. Památky Archeologické 55, 279-293
13. Rook E. and Nowak M. 1993. Sprawozdanie z badań wielkokulturowego stanowiska w Krakowie —Prądniku Czerwonym w latach 1990 i 1993. Sprawozdania Archeologiczne 45, 35-71
14. Stadler P., Draxler S., Friesinger H., Kutschera W., Priller A., Rom W., Streifer P. and Wild E. M. 2001. Absolute Chronology for Early Civilisations in Austria and Central Europe using 14C Dating with Accelerator Mass Spectrometry with special Results for the Absolute Chronology of the Baden Culture. In: P. Roman and S. Diamandi (ed.), Cernavodă III — Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem Oberrhein und der unteren Donau. Mangalia/ Neptun (18.-24. Oktober 1999). Bucureşti
15. Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w zachodniej części Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-55

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

58

Strona pocz.:

325

Strona końc.:

354

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:27876 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji