Obiekt

Tytuł: Backed knife from the grave of Trzciniec culture in Gabułtów, district Kazimierza Wielka

Twórca:

Valde-Nowak, Paweł

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 58 (2006) ; Nóż tylcowy z grobu kultury trzcinieckiej w Gabułtowie, pow. Kazimierza Wielka

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 453-457 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 455 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Arora S. 1986. Metallzeitliche Flintindustrie. Formenkundliche Aspekte einiger metallzeitlicher Steingeräte. In W. Hilgers (ed.), Berichte aus der Arbeit des Rheinisches Landesmuseum Bonn 1986 (3-4), Pulheim, 33-42
2. Andrefsky W. 2005. Lithic. Macroscopic approaches to analysis. Cambridge.Balcer B. 1977. Osada kultury mierzanowickiej na stanowisku 1 w Mierzanowicach. Wiadomości Archeologiczne 42,175-212
3. Budziszewski J. 1998. Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej, In A. Kośko, J. Czebreszuk (eds.), „Trzciniec" — system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, 301-328
4. Kopacz J. 1987. Krzemieniarstwo kultury trzcinieckiej na przykładzie wybranych inwentarzy krzemiennych z terenu Krakowa Nowej-Huty, In Kultura trzciniecka w Polsce, Kraków, 171-181
5. Kopacz J. 2001. Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych.Kraków
6. Lech J., Leligdowicz A. 2003. Studien zur mitteleuropäischen Feuersteinbergbau in der Bronzezeit, In Th. Stöller, G. Körlin, G. Steffens, J. Cierny (eds.), Man and Minning — Mensch und Bergbau. Studien in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday. Der Ausschnitt 16, Bochum, 285-300
7. Schild R., Królik H., Mościbrodzka J. 1977. Kopalnia krzemienia czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Koloniach. Wrocław
8. Valde-Nowak P. 2003. Wyroby kamienne z epoki brązu w Karpatach, In J. Gancarski (ed.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich. Krosno, 43-53
9. Valde-Nowak P., Gancarski J. 1999. Frühbronzezeitliche Spaltindustrie der Pleszów- und der Otomani-Füzesabony — Kultur aus Siedlungen Trzcinica und Jasło. Ein Überblick, In J. Gancarski (ed.), Kultura Otomani-Fiizesabony — rozwój, chronologia, gospodarka, Krosno, 181-200
10. Więckowska H. 1971. Materiały krzemienne i kamienne z osady kultury ceramiki wstęgowej i trzcinieckiej w Opatowie, In W. Chmielewski (ed.), Z polskich badań nad epoką kamienia, Wrocław, 103-183

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

58

Strona pocz.:

453

Strona końc.:

457

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:27880 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji