Object

Piaski, Site 7, Bełchatów District, Łódzkie Voivodship. Site from the Early Bronze Age
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Piaski, Site 7, Bełchatów District, Łódzkie Voivodship. Site from the Early Bronze Age

Creator:

Pelisiak, Andrzej

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Piaski, stan. 7, pow. Bełchatów, woj. łódzkie. Stanowisko z wczesnego okresu epoki brązu

Contributor:

Rybicka, Małgorzata ; Kopacz, Jerzy. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 489-501 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 496-497 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Gardawski A. 1951. Niektóre zagadnienia kultury trzcinieckiej w świetle wykopalisk w miejscowości Łubna, pow. Sieradz. Wiadomości Archeologiczne 18,1-85 ; 2. Józwiak B. and Makarowicz P. 2003. Osadnictwo z interstadium epok neolitu i brązu. In (ed.) L. Czerniak, Badania Archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" S. A. 3, Łódź, 287-310 ; 3. Kadrow S. 1991. Stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków ; 4. Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie środkowej. Kraków ; 5. Kadrow S. and Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny (= Polska Akademia Nauk — Oddział w Krakowie. Prace Komisji Archeologicznej 29). Kraków ; 6. Kapica Z. 1969. Opracowanie antropologiczne szkieletu z grobu kultury ceramiki sznurowej w Eufemi, pow. Poddębice. Sprawozdania. Archeologiczne 21, 411-414 ; 7. Machnik J. 1977. Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen) (= Polska Akademia Nauk — Oddział w Krakowie. Prace Komisji Archeologicznej 15). Kraków ; 8. Machnik J. 1978. Wczesny okres epoki brązu. In A. Gardawski and J. Kowalczyk (eds), Prahistoria Ziem Polskich 3. Wczesna epoka brązu. Wrocław, 9-136 ; 9. Pelisiak A. 1986. Wczesnobrązowe materiały z Wrzasku-Zagłoby, stan. 1, woj. łódzkie. Sprawozdania Archeologiczne 37,177-189 ; 10. Pelisiak A. 1988a. Geografia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu w Polsce środkowej, (unpublished doctor thesis), Kraków ; 11. Pelisiak A. 1988b. Neolityczne i wczesnobrązowe materiały ze stanowiska 1 w Bonowicach, województwo Częstochowa, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna 33, 49-68 ; 12. Pelisiak A. 1991. Osada z początków epoki brązu w Sięganowie (stan. 3), woj. Sieradz. Sprawozdania Archeologiczne 43,153-165 ; 13. Pelisiak A. in print. Czy grupy ludności kultury mierzanowickiej migrowały z Małopolski na Niż? Krzemień czekoladowy w badaniach obrazu kulturowego wczesnego okresu epoki brązu. In Krzemień czekoladowy w pradziejach. Konferencja Archeologiczna Orońsko 2003, Warszawa ; 14. Wiklak H. 1959-1960. Grób neolityczny odkryty w miejscowości Mzurki, pow. Piotrków Trybunalski. Wiadomości Archeologiczne 26, 342-343 ; 15. Wiklak H. 1969. Grób kultury ceramiki sznurowej w Eufemii, pow. Poddębice. Sprawozdania Archeologiczne 21, 407-409 ; 16. Wiklak H. 1971. Kultura ceramiki sznurowej w Polsce środkowej. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 35-63 ; 17. Wiklak H. 1975. Neolit w Polsce środkowej. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna 22, 67-99

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

489

End page:

501

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:27883 ; oai:rcin.org.pl:27883 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information