RCIN and OZwRCIN projects

Object

Anthropological material from a destroyd grave of the Globular Amphora culture at site 12 in Kolonia Depułtycze Nowe, Chełm commune and district, Lubelskie province
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Anthropological material from a destroyd grave of the Globular Amphora culture at site 12 in Kolonia Depułtycze Nowe, Chełm commune and district, Lubelskie province

Creator:

Kozak-Zychman, Wanda

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Materiał antropologiczny ze zniszczonego grobu kultury amfor kulistych na stanowisku 12 w miejscowości Kolonia Depułtycze Nowe, g. i pow. Chem, woj. lubelski

Contributor:

Kurzątkowska, Urszula : Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

S. 213-218 ; 25 cm ; Bibliography p. 215-216 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław
2. Borowska B., Bronicki A. and Mazur G. 2000. Czułczyce Kolonia, site 6, Sawin Commune, Lublin Voivodship. I n S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten Jubilee Book Dedicated to Professor Machnik on His 70th Anniversery. Kraków, 73 - 100
3. Bronicki A. 2000. Grób kultury amfor kulistych w Kolonii Czułczyce, stan. 6, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin . Archeologia Polski Środkowowschodniej 5,181-192
4. Bronicki A. 2006. Cmentarz nowożytny w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1. Archeologia Polski Środkowowschodniej 8,127-137
5. Bronicki A. 2007 Kurhan wczesnośredniowieczny w Kolonii Depułtycze Królewskie, pow. chełmski, stan. n r 8, Archeologia Polski Środkowowschodniej 9 (w druku)
6. Chernysh Ye. K. 1982 Eneolit Pravoberezhnoj Ukrainy i Moldavii. In V. M. Masson and N. Ya. Merpert (eds.), Eneolit SSSR. Moskva. 165-320
7. Dzieje... 2006. Dzieje i blask bursztynu. Przewodnik i katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Wieliczka
8. Golub S. 1994 Ratownicze badania grobów (ludzkiego i zwierzęcego) kultury amfor kulistych na stan. 23 w Serebryszczu, gm. Chełm. Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku 3. Chełm, 14-17,19-21
9. Golub S. 1996. Grave of the Globular Amphora Culture from site No. 1 in Łopiennik Dolny Kolonia (prov. of Chełm, Poland). Baltic-Pontic Studies 4,44-52
10. Kokowski A., Ścibior J. 1990. Bemerkungen zur regionalen Gliderung der Kugelamphorenkultur in Polen. Acta Praehistorica et Archaeologica 22, 37-55
11. Kutyłowski A. 1970. Cyców, pow. Chełm. Informator Archeologiczny. Badania 1969. Warszawa, 36-37
12. Mazurowski R. F. 1983. Bursztyn w epoce kamienia na ziemiach polskich, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 7-134
13. Nogaj-Chachaj J. 2002. Środowisko przyrodnicze okolic Chełma. In E. Banasiewicz and A. Stachyra (eds.) Skarby z przeszłości 4. Badania archeologiczne o początkach Chełma. Lublin, 5-11
14. Nosek S. 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Kraków
15. Podkowińska Z. 1936. Grób skrzynkowy neolityczny w Poniatówce, pow. chełmski, Światowit 16, 79-96
16. Skibiński S. 1967. Znalezisko bursztynu w Bukowej Wielkiej, pow. Chełm, Wszechświat 10, 256
17. Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań
18. Szmyt M. 1999. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in eastern Europe: 2950-2350 BC, Baltic-Pontic Studies 8, 3-349
19. Ścibior J., Kokowski A. and Koman W. 1991. Zespoły grobowe kultury amfor kulistych w zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej, Sprawozdania Archeologiczne 43, 79-108
20. Ścibior J. and Koman W. 1996. Grave of the Globular Amphora Culture from site no. 27 in Świerszczów (Prov. of Zamość, Poland), Baltic-Pontic Studies 4, 28-34
21. Tuckij W. 2005. Złoża bursztynu na Ukrainie i ich wykorzystanie In B. Kosmowska-Ceranowicz and W. Gierlowski (eds.). Bursztyn. Poglądy, opinie. Materiały z seminariów Amberif 1994-2004. Gdańsk-Warszawa, 36-39
22. Wiślański T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
23. Wiślański T. 1979. Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.). Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, 261-299
24. Zakościelna A. 2000. Badania ratownicze cmentarzyska kultury amfor kulistych w Nadrybiu-Dworze, stan. 3, gm. Puchaczów, pow. Łęczna. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, 51-57

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

213

End page:

218

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29083 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information