Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Anthropological material from a destroyd grave of the Globular Amphora culture at site 12 in Kolonia Depułtycze Nowe, Chełm commune and district, Lubelskie province
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Anthropological material from a destroyd grave of the Globular Amphora culture at site 12 in Kolonia Depułtycze Nowe, Chełm commune and district, Lubelskie province

Twórca:

Kozak-Zychman, Wanda

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007) ; Materiał antropologiczny ze zniszczonego grobu kultury amfor kulistych na stanowisku 12 w miejscowości Kolonia Depułtycze Nowe, g. i pow. Chem, woj. lubelskie

Współtwórca:

Kurzątkowska, Urszula : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 213-218 ; 25 cm ; Bibliog. s. 215-216 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław
2. Borowska B., Bronicki A. and Mazur G. 2000. Czułczyce Kolonia, site 6, Sawin Commune, Lublin Voivodship. I n S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten Jubilee Book Dedicated to Professor Machnik on His 70th Anniversery. Kraków, 73 - 100
3. Bronicki A. 2000. Grób kultury amfor kulistych w Kolonii Czułczyce, stan. 6, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin . Archeologia Polski Środkowowschodniej 5,181-192
4. Bronicki A. 2006. Cmentarz nowożytny w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1. Archeologia Polski Środkowowschodniej 8,127-137
5. Bronicki A. 2007 Kurhan wczesnośredniowieczny w Kolonii Depułtycze Królewskie, pow. chełmski, stan. n r 8, Archeologia Polski Środkowowschodniej 9 (w druku)
6. Chernysh Ye. K. 1982 Eneolit Pravoberezhnoj Ukrainy i Moldavii. In V. M. Masson and N. Ya. Merpert (eds.), Eneolit SSSR. Moskva. 165-320
7. Dzieje... 2006. Dzieje i blask bursztynu. Przewodnik i katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Wieliczka
8. Golub S. 1994 Ratownicze badania grobów (ludzkiego i zwierzęcego) kultury amfor kulistych na stan. 23 w Serebryszczu, gm. Chełm. Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku 3. Chełm, 14-17,19-21
9. Golub S. 1996. Grave of the Globular Amphora Culture from site No. 1 in Łopiennik Dolny Kolonia (prov. of Chełm, Poland). Baltic-Pontic Studies 4,44-52
10. Kokowski A., Ścibior J. 1990. Bemerkungen zur regionalen Gliderung der Kugelamphorenkultur in Polen. Acta Praehistorica et Archaeologica 22, 37-55
11. Kutyłowski A. 1970. Cyców, pow. Chełm. Informator Archeologiczny. Badania 1969. Warszawa, 36-37
12. Mazurowski R. F. 1983. Bursztyn w epoce kamienia na ziemiach polskich, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 7-134
13. Nogaj-Chachaj J. 2002. Środowisko przyrodnicze okolic Chełma. In E. Banasiewicz and A. Stachyra (eds.) Skarby z przeszłości 4. Badania archeologiczne o początkach Chełma. Lublin, 5-11
14. Nosek S. 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Kraków
15. Podkowińska Z. 1936. Grób skrzynkowy neolityczny w Poniatówce, pow. chełmski, Światowit 16, 79-96
16. Skibiński S. 1967. Znalezisko bursztynu w Bukowej Wielkiej, pow. Chełm, Wszechświat 10, 256
17. Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań
18. Szmyt M. 1999. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in eastern Europe: 2950-2350 BC, Baltic-Pontic Studies 8, 3-349
19. Ścibior J., Kokowski A. and Koman W. 1991. Zespoły grobowe kultury amfor kulistych w zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej, Sprawozdania Archeologiczne 43, 79-108
20. Ścibior J. and Koman W. 1996. Grave of the Globular Amphora Culture from site no. 27 in Świerszczów (Prov. of Zamość, Poland), Baltic-Pontic Studies 4, 28-34
21. Tuckij W. 2005. Złoża bursztynu na Ukrainie i ich wykorzystanie In B. Kosmowska-Ceranowicz and W. Gierlowski (eds.). Bursztyn. Poglądy, opinie. Materiały z seminariów Amberif 1994-2004. Gdańsk-Warszawa, 36-39
22. Wiślański T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
23. Wiślański T. 1979. Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.). Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, 261-299
24. Zakościelna A. 2000. Badania ratownicze cmentarzyska kultury amfor kulistych w Nadrybiu-Dworze, stan. 3, gm. Puchaczów, pow. Łęczna. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, 51-57

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

59

Strona pocz.:

213

Strona końc.:

218

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:29083 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji