Object

Title: Possibilities of identification and dating of tree windthrow structures an archaeological sites (based on the examples from Podłęże, site 17)

Creator:

Dzięgielewski, Karol

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Możliwości identyfikacji i datowania śladów wykrotów na stanowiskach archeologicznych (na przykładzie stan. 17 w Podłężu)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 393-415, [1] leaf of photos : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 405-407 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Behm S. and Tutlies P. 1998. Ausschnitte einer hallstattzeitlichen Siedlung bei Beeck. Archäologie im Rheinland 1997, 36-37
2. Dzięgielewska M., Dzięgielewski K., Nowak M. and Szczerba R. 2006. Osada grupy wyciąsko-złotnickiej oraz osada ze środkowego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Podłężu (stan. 17), pow. Wieliczka, w świetle badań w latach 2003-2004. In Z. Bukowski (ed.). Raport 2003-2004.2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, series B; Materiały archeologiczne), Warszawa, 638-676
3. Dzięgielewski K., Szczerba R., Chudzińska B. in press Osadnictwo z wczesnej epoki brązu, okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego oraz ślady działalności człowieka w czasach nowożytnych na stan. 17 w Podłężu, pow. Wieliczka, w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych do 2005 roku. In Z. Bukowski (ed.). Raport 2005. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2005 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, series B; Materiały archeologiczne). Warszawa
4. Faye O. 2005. Un habitat de l'âge du Bronze moyen à Hettange-Grande (Moselle). In O. Buchsenschutz and C. Mordant (eds.), Architectures protohistoriques en Europe occidentale du Néolithique final à l'âge du Fer (= Actes de congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 127ͤ congrès, Nancy, 15-20 avril 2002). Paris, 149 - 159
5. Gralak T. 2004. Osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz osada średniowieczna z XIII w. ze stan. 4 w Nowym Śleszowie, gm. Żórawian, pow. Wrocław. In B. Gediga (ed.), Badania na autostradzie A4. Part II (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 3). Wrocław, 67-174
6. Gramsch B. 1976. Ein mesolithischer Wohnplatz mit Hüttengrundrissen bei Jühnsdorf, Kr. Zossen. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 10, 7 - 54
7. Hartman P., Prostředník J, Šida P. and Pokorný P. 2006. Zachranný wýskum objektu s mesolitickou štípanou industrií ve Vesci pod Kozákovem, Okr. Semily. Archeologie ve střednich Čechách 10(1), 179-189
8. Jaszewska A. and Kałagate S. 2006. Wstępne wyniki badań na autostradzie A18 Olszyna — Golnice (nitka północna), In Z. Bukowski (ed.), Raport 2003-2004. vol. 2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, series B; Materiały archeologiczne), Warszawa, 445-490
9. Kadrow S. and Włodarczak E. 2003. Obiekty nieruchome na stanowisku 27 w Krakowie-Bieżanowie i stanowisku 1 w Krakowie-Rżące. In S. Kadrów (ed.), Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1. Osada kultury łużyckiej (= Via archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków, 13 - 30
10. Kawałkowa E. 2004. Badania wykopaliskowe na stanowiskach kultury janisławickiej w Łęgu Starościńskim-Leśnej Gorze (st. i)iw Kozówkach (st. 1), powiat Ostrołęka. In M. Dulinicz (ed.). Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia (= Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studiai materiały 3). Warszawa, 15-36
11. Langohr R. 1993. Types of tree windthrow, their impact on the environment and their importance for the understanding of archaeological excavation data. Helinium 33(1), 36-49.Lasak 1.1996. Obozowiska z epoki brązu w Grotnikach, woj leszczyńskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 37, 91-109
12. Meyer E. 1987. Kaiserzeitliche Siedlungsreste in Nimschütz, Kr. Bautzen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 31,177-217
13. Molenda T. (ed.) 1980. Mała encyklopedia leśna. Warszawa
14. Newell R. R. 1980. Mesolithic Dwelling Structures: Fact and Fantasy. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 14/15, 235 - 284
15. Porath A. 1986. Fundchronik für den Ennepe-Ruhr-Kreis 1948-1980. Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe (Munster) 4, 207 - 237
16. Reder J. 2006. Znaczenie informacji geograficznej w badaniach archeologicznych. In W. Zychman-Kozak and J. Gurba (eds.). Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii. Lublin, 101-120
17. Seneta W. 1991. Dendrologia. Part 1. Warszawa
18. Stathers R. J., Rollerson T. P. and Mitchell S. J. 1994. Windthrow handbook for British Columbia forests. Working Paper 9401, Victoria B.C. (available on the WWW site http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/Wp/Wpoi.htm)
19. Vogt U. and Bailly F. 1986. Die Siedlung der vorrömischen Eisenzeit von Holsten-Mündrup, Stadt Georgsmarienhütte, Ldkr. Osnabrück. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 55,301-315
20. Walenta K. 2005. Kultura łużycka w mikroregionie leśnieńskim, gm. Brusy. Paper announced during the conference "Actual problems of the Lusatian culture in Pomerania" on the 21st October 2005, Gdańsk
21. White G. L. 1996. Siedlungsspuren der frühen Eisenzeit bei Ilverich. Archäologie im Rheinland 1995, 42-44
22. Zimmermann M. H. a n d Brown C. L. 1981. Drzewa — struktura i funkcje. Warszawa

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

393

End page:

415

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29103 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information