Object

Title: Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007), Reviews

Creator:

Szeliga, Marcin : Reviewer

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007), Reviews

Contributor:

Kopacz, Jerzy : Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

Marcin Wąs, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź 2005, 271 pages, 110 illustrations, 1 tables and 3 colour photographs in the text ; Marcin Wąs, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź 2005, ss. 271, 110 rycin, 11 tabel i 3 kolorowe fotografie w tekście ; P. 509-530 ; 25 cm ; Bibliography p. 518-519 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Balcer B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław
2. Chmielewska M. 1954. Grób kultury tardenoaskiej w Janisławicach, pow. Skierniewice. Wiadomości Archeologiczne 20, 23 - 48
3. Domańska L. 1991. Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach, woj. włocławskie, stanowisko 29. Poznań — Inowrocław
4. Ginter B. 1975. Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa. Światowit 34, 245-285
5. Kozłowski S. K. 1964. Uwagi o późnym paleolicie i mezolicie wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Archeologia Polski 9, 325 - 350
6. Kozłowski S. K. 1972. Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p. n. e. Warszawa
7. Krukowski S. 1939 - 1948 . Paleolit. In: Prehistoria ziem polskich 1 (= Encyklopedia Polska PAU 4). Kraków, 1-117
8. Libera J. and Talar A. 1990. Obozowisko kultury janisławickiej w Gwoźdźcu, stan. 9, gm. Bojanów, woj. Tarnobrzeg, w świetle badań 1966-1967. Sprawozdania Archeologiczne 42, 9 - 67
9. Małecka-Kukawka J. 2001 . Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń
10. Schild R. 1971 Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria 39 , 1 - 61
11. Schild R., Marczak M. and Królik H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław
12. Tomaszewski A. J. 1986. Metoda składanek wytworów kamiennych i jej walory poznawcze. Archeologia Polski 31, 239-277
13. Wąs M. 2002. Składanki mezolitycznych materiałów krzemiennych kultury janisławickiej ze stanowiska Gwoździec 9, woj. podkarpackie. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds.), Krzemień świeciechowski w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa, 71-88
14. Wąs M. 2007. O dystrybucji „czekolady" w kulturze janisławickiej z perspektywy technologii krzemieniarstwa. In Krzemień czekoladowy w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7). Warszawa, (in print)

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

509

End page:

530

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29106 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information