Object

Title: Animal remains from Early Medieval stronghold at Busówno, com. Wierzbica

Creator:

Lasota-Moskalewska, Alicja

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60 (2008) ; Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodziska w Busównie, gm. Wierzbica

Contributor:

Baron, Justyna. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 381-395 : tables ; 25 cm ; Bibliography p. 389 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Chmielewski S. 1962. Gospodarka rolna i hodowlana w Polsce w XIV i XV w. (= Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego), Warszawa ; 2. Kobryń H. 1989. Zastosowanie metody punktowej w badaniach wykopaliskowych szczątków kostnych konia. Archeologia Polski 34, 7-12 ; 3. Krecińska B. 1998. Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Czersku na podstawie analizy szczątków zwierzęcych (manuscript in Institute of Archaeology, Warsaw University). Warszawa ; 4. Krysiak K. 1966. Szczątki zwierzęce ze wsi Sąsiadka, pow. Zamość. Światowit 27,171-201 ; 5. Lasota-Moskalewska A. 1984. The skeleton of a prehistoric cow with characteristics of both Primigenious and Brachycerous cattle. Ossa 9-11, 53-72 ; 6. Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa ; 7. Lasota-Moskalewska A. 2005. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Warszawa ; 8. Lasota-Moskalewska A., Kobtyń H. and Świeżyński K. 1987. Change in the size of the domestic and wild pig from the Neotithic to the Middle Ages. Acta Theriologica 32, 51-81 ; 9. Przespolewska H. 2000. Cechy morfologiczne owcy domowej (Ovis ammon,f. aries) z Europy Środkowej w świetle badań kostnych materiałów wykopaliskowych. Warszawa

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

60

Start page:

381

End page:

395

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:28900 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information