Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Najstarsza zachowana lubelska księga miejska i jej pisarze (część I)

Twórca:

Resztak, Miłosz

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 3-18 : il. ; Tekst częśc. łac. ; Streszcz. ang. ; Zawiera tabele.

Bibliografia:

Bartoszewicz A., Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa 2003.
Bartoszewicz A., U progu społeczeństwa obywatelskiego. Warszawskie sądownictwo samorządowe w późnym średniowieczu, „Rocznik Warszawski”, 36, 2008, s. 81–98.
Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Friedberg M., Kancelaria miasta Krakowa do połołowy XVIII w., „Archeion”, 24, 1955, s. 277–304.
Froehlichowa Z., Z dziejów organizacji władz miejskich miasta Lublina do końca XVII wieku, „Pamiętnik Lubelski”, 1, Lublin 1930, s. 69–115.
Gawarecki H., Paulowa S., Stankowa M., Klęski pożarów w Lublinie, „Rocznik Lubelski”, 16, 1973, s. 211–225.
Inwentarz Archiwum Miasta Lublina, oprac. M. Trojanowska, Lublin 1996.
Inwentarz ksiąg dawnych, oprac. J. Riabinin, Warszawa 1931.
Kłoczowski J., Lublin po nadaniu prawa miejskiego, w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965, s. 54–56.
Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy 1416–1485, t. 1, wyd. A. Wolff, Warszawa–Wrocław 1960.
Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517, wyd. D. Poppe, Warszawa 1995.
Księga radziecka miasta Starej Warszawy 1447–1527, wyd. A. Wolff, Warszawa 1963.
Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. P. Dymmel, G. Jawor, M. Kołacz–Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012.
Maisel W., Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961.Maisel W., Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961.
Maisel W., Sądownictwo, Poznań 1961.
Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.
Manikowska H., Wstęp. Religijność miejska, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, Warszawa 2002, s. 16–28.
Mencel T., Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827–1887), „Rocznik Lubelski”, 1, 1958, s. 7–36.
Myśliński K., Czasy walki o samorząd, w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965, s. 57–80.
Myśliński K., Rola gospodarczo–polityczna Lublina do 1795, w: Lublin 1317–1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 32–45.
Myśliński K., Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317–1504, Lublin 1962.
Radtke I., Kancelaria miasta Poznania do roku 1570, Warszawa 1967.
Riabinin J., Archiwum Państwowe w Lublinie, Warszawa 1926.
Riabinin J., Materjały do lubelskiego słownika aktowego, Lublin 1934.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa 2006.
Samsonowicz H., Handel Lublina na przełomie XV i XVI w., „Przegląd Historyczny”, 59, 1968, z. 4, s. 613–627.
Samsonowicz H., Kultura prawnicza miast polskich w średniowieczu, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, Poznań 1984, s. 320–340.
Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997.
Stankowa M., Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., Warszawa 1968.
Trojanowska M., Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa 1977.
Wadowski A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907.
Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1, 1957, s. 155–181.
Wyjątki z najstarszej księgi miejskiej lubelskiej, w: Archiwum Komisji Historycznej, wyd. B. Ulanowski, t. 4, Kraków 1886, s. 45–60.
Wyrozumska M., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

51

Strona pocz.:

3

Strona końc.:

18

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:35492 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Zakres:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji