Object

Title: Uwagi o pieczęciach Aleksandra Jagiellończyka

Creator:

Szybkowski, Sobiesław (1970- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 33-42 : ill. ; Sum. eng.

References:

Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego itd. (1501–1506), wyd. F. Papée, Kraków 1927.
Akta Stanów Prus Królewskich, t. 4/1, wyd. M. Biskup, K. Górski, Toruń 1966.
Baczkowski K., Państwo polskie i litewskie w koncepcjach politycznych Maksymiliana I, w: tegoż: Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów, Kraków 2012, s. 546–551.
Białowiejska W., Stosunki Litwy z Moskwą w I połowie panowania Aleksandra Jagiellończyka, „Ateneum Wileńskie”, 7, 1930, s. 67–71.
Biskup M., Czasy Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 1 (połowa X w.–1572), red. tenże, Warszawa 1982, s. 531–547.
Biskup M., Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus krzyżackich, Olsztyn, 1983.
Chorążyczewski W., Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów, http://adacta.archiwa.net/file/chor_piecz.pdf.
Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.
Czamańska I., Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996.
Czwojdrak B., Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.
Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910.
„Imagines potestatis”. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca–30 września 2007 roku, red J. Trupinda, Malbork 2007.
Janicki M.A., Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze”, 41, 2003, s. 29–32.
Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.
Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treść, funkcje, Warszawa 1993.
Papée F., Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1999.
Piech Z., Austriacki herb Habsburgów w heraldyce Jagiellonów, w: Nihil superfluuum esse. Studia ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000.
Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.
Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium actorum antiquorum Varsoviense maximum–„InSimul”, Warszawa 2010.
Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia na dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995.
Rimša E., Nežinomi Aleksandro ir Žygimanto Seniojo signetinai antspaudai, „Lietuvos istorijos metraštis”, 1988, s. 111–113.
Starzyński M., Aleksandro Jogailaičio pastangos sudaryti uniją (pagal susirašinėjimą su Krokuvos miesto taryba), „Lietuvos istorijos metraštis”, 2006/2, s. 31–41.
Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1997.
Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999.
Vossberg F.A., Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen: ein Beitrag zur Förderung diplomatischer, genealogischer, numismatischer und kunstgeschichtlicher Studien über ursprünglich slavische Theile der preussischen Monarchie, Berlin 1854.
Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968.
Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych, oprac. M. Hlebionek, http://adacta.archiwa.net/file/sceaux/transceaux.pdf.
Żebrawski T., O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, z. II, Kraków 1871.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

33

End page:

42

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35495 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information