Object

Title: Uwagi o pieczęciach Aleksandra Jagiellończyka

Creator:

Szybkowski, Sobiesław (1970- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 33-42 : ill. ; Sum. eng.

References:

Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego itd. (1501–1506), wyd. F. Papée, Kraków 1927. ; Akta Stanów Prus Królewskich, t. 4/1, wyd. M. Biskup, K. Górski, Toruń 1966. ; Baczkowski K., Państwo polskie i litewskie w koncepcjach politycznych Maksymiliana I, w: tegoż: Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów, Kraków 2012, s. 546–551. ; Białowiejska W., Stosunki Litwy z Moskwą w I połowie panowania Aleksandra Jagiellończyka, „Ateneum Wileńskie”, 7, 1930, s. 67–71. ; Biskup M., Czasy Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 1 (połowa X w.–1572), red. tenże, Warszawa 1982, s. 531–547. ; Biskup M., Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus krzyżackich, Olsztyn, 1983. ; Chorążyczewski W., Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów, http://adacta.archiwa.net/file/chor_piecz.pdf. ; Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007. ; Czamańska I., Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996. ; Czwojdrak B., Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012. ; Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910. ; „Imagines potestatis”. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca–30 września 2007 roku, red J. Trupinda, Malbork 2007. ; Janicki M.A., Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze”, 41, 2003, s. 29–32. ; Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978. ; Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treść, funkcje, Warszawa 1993. ; Papée F., Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1999. ; Piech Z., Austriacki herb Habsburgów w heraldyce Jagiellonów, w: Nihil superfluuum esse. Studia ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000. ; Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003. ; Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium actorum antiquorum Varsoviense maximum–„InSimul”, Warszawa 2010. ; Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia na dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995. ; Rimša E., Nežinomi Aleksandro ir Žygimanto Seniojo signetinai antspaudai, „Lietuvos istorijos metraštis”, 1988, s. 111–113. ; Starzyński M., Aleksandro Jogailaičio pastangos sudaryti uniją (pagal susirašinėjimą su Krokuvos miesto taryba), „Lietuvos istorijos metraštis”, 2006/2, s. 31–41. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1997. ; Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999. ; Vossberg F.A., Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen: ein Beitrag zur Förderung diplomatischer, genealogischer, numismatischer und kunstgeschichtlicher Studien über ursprünglich slavische Theile der preussischen Monarchie, Berlin 1854. ; Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968. ; Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych, oprac. M. Hlebionek, http://adacta.archiwa.net/file/sceaux/transceaux.pdf. ; Żebrawski T., O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, z. II, Kraków 1871.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

33

End page:

42

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35495 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information