Obiekt

Tytuł: O źródle jako realistycznym alibi historyka, czyli o wyobrażeniach metodologa historii na remat roli źródeł w pracy historyków

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 167-172 ; Dotyczy artykułu: Wojciech Wrzosek, Źródła historyczne jako alibi realistyczne historyka, w: Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodo-logiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010, s. 23–38.

Bibliografia:

Barrelmeyer U., Geschichtliche Wirklichkeit als Problem, Münster 1997.
Collingwood R.G., Speculum mentis, Oxford 1924.
Collingwood R.G., The Idea of History. Revised Edition, ed. J. van der Dussen, Oxford 1993, s. 368–390.
Couzinet M.-D., Histoire et méthode à la renaissance. Une lecture de la „Methodus ad facilem historiarum cognitionem” de Jean Bodin, Paris 1996.
Devitt M., Realism and Truth, Cambridge 1991.
Diwald H., Das Historische Erkennen. Untersuchungen zum Geschichtsrealismus im 19. Jahrhundert, Leiden 1955.
Droysen J.G., Grundriss der Historik, Jena 1858.
Droysen J.G., Historik, hrsg. P. Leyh, 1977.
Dussen J. van der, History as a Science. The Philosophy of R.G. Collingwood, The Hague 1981, wyd. 2 zmienione Dodrecht 2012.
Goldstein L., Against Historical Realism, tamże, s. 426–429.
Goldstein L., History and the Primacy of Knowing, Theory and History, Beiheft 16, 1977, s. 29–52.
Goldstein L., The What and The Why of History. Philosophical Essays, Leiden 1996.
Gruner R., Historical Facts and the Testing of Hypotheses, „American Philosophical Quarterly”, 5, 1968, s. 125.
Handelsman M., Historyka, Warszawa 1928.
Hobart M.E., The Paradox of Historical Constructionism, „History and Theory”, 28, 1989, s. 43–58.
McCullagh C.B., Historical Realism, „Philosophy and Phenomenological Research”, 40, 1980, nr 3, s. 420–425.
Murphey M.G., Truth and History, New York 2009.
Nowell-Smith P.H., Constructionist Theory of History, Theory and History, Beiheft 16, 1977, s. 1–28.
O’Sullivan L., Leon Goldstein and the Epistemology of Historical Knowing, „History and Theory”, 45, 2006, nr 2, s. 204–228.
Orth O., Versuch einer Theorie der historischen Wissenschaft, Rostock 1869.
Rickert H., Der Gegenstand der Erkenntnis, wyd. 3, Tübingen 1915.
Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1976.
Tazbir J., Długi romans z Muzą Klio, Warszawa 2007.
Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, zwł. s. 377–388.
Wrzosek W., Historia–Kultura–Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995, ss. 155, wyd., 2, 2010.
Wrzosek W., Losy źródła historycznego (refleksje na marginesie R. G. Collingwooda), w: Świat historii. Prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu, red. W. Wrzosek, Poznań 1998, s. 411–417.
Wrzosek W., O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2010, ss. 143.
Wrzosek W., Źródła historyczne jako alibi realistyczne historyka, w: Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010, s. 23–38.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

51

Strona pocz.:

167

Strona końc.:

172

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:35503 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji