Obiekt

Tytuł: O potrzebie szerokiego spojrzenia na źródło, jego kontekst historyczny i kulturowy : uwagi na marginesie książki "Emigracyjne listy generała Jana Konarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego"

Twórca:

Dukwicz, Dorota

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 178-182 ; Tytuł pracy recenzowanej : Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego / [wstęp i oprac.] Katarzyna Bucholc-Srogosz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Bibliografia:

Arnold W., The life and death of the Sublime Society of Beef Steaks, London 1871.
Bucholc-Srogosz K., Chef de la chancellaire militaire de Stanislas Auguste Poniatowski – le General Jan Chrzciciel Komarzewski, w: Silva Rerum Antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr hab. B. Szyndlerowi, red. R.W. Szwed, Częstochowa 2009, s. 151–163.
Bucholc-Srogosz K., Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Biblioteczka Źródłoznawcy, red. J. Dobosz, 3, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
Bucholc-Srogosz K., Generał Jan Komarzewski na emigracji w świetle korespondencji z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, „Zeszyty historyczne” XI. Z dziejów emigracji polskiej XVIII–XX w., red. J. Dziwoki, B. Urbanowicz, Częstochowa 2010, s. 277–279.
Bucholc-Srogosz K., Generał Jan Komarzewskijako szef Kacelarii Wojskowej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, red. A. Górak, Lublin–Siedlce 2008, s.77–87.
Butterwick R., Stanisław August a kultura angielska, Warszawa 2000.
Dąbrowski J., Polacy w Anglii i o Anglii, Kraków.
Danilczyk A., Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786, „Kwartalnik Historyczny”, 111, 2004, 4, s. 47–81.
Dobrzycki J., Jan Chrzciciel Komarzewski — przyczynki do biografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 33, 1998, 2, s. 495–507.
Glass I., Revolutionaries of the Cosmos: The Astro–Physicists, Oxford 2006.
Hagger R.G., Glass and Glassmakers, New York 1961.
Libiszowska Z., Misja polska w Londynie w latach 1769–1795, Łódź 1966.
Libiszowska Z., Podróże naukowe Generała Jana Komarzewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1972, seria 1, z. 88, s. 63–79.
Libiszowska Z., Życie polskie w Londynie w XVIII w., Warszawa 1972.
Michalski J., Dyplomacja polska w latach 1764–1795, w: Historia Dyplomacji Polskiej, red. Z. Wójcik, t. 2: 1572–1795, Warszawa 1982, s. 483–705.
Michalski J., Polska w dobie wojny o sukcesję bawarską, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
Spaight J.T., For the good of astronomy”: the manufacture, sale, and distant use of William Herschel’s telescopes, „Journal for the History of Astronomy”, 35, 2004, cz. 1, nr 118, s. 45–69.
The Grove Encyclopedia of Decorative Arts, red. G. Campbell, Oxford 2006, t. 2.
The scientific papers of Sir William Herschel KNT. GITELP., LL.D., F.R.S. including early papers hitherto unpublished collected and edited under the direction of a joint committee of the Royal Society and the Royal Astronomical Society with a biographical’ introduction compiled mainly from unpublished material by..., wyd. J. L. E. Dreyer, London 1912.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

51

Strona pocz.:

178

Strona końc.:

182

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:35505 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji