Obiekt

Tytuł: Pojęcie i tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej w historiografii makroregionu i opinii elit Zachodu

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 45 (2010)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 4-20 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Bibó I., Misère des petits états d’Europe de l’Est, Paris 1986. ; Bułhak H., W poszukiwaniu sojuszów i związków integracyjnych z państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wiek. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, IH PAN, Warszawa 1995. ; Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007. ; Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998. ; Dvornik F., Les Slaves Histoire et Civilisations de l’Antiquitè aux débuts de l’epoque contemporaire, Paris-Seuil 1970. ; Dvornik F., The Limits and Divisions of European History, New York 1950. ; Dvornik F., Millenium of Europe, Notre Dame 1963. ; Dvornik F., The Making of Central and Eastern Europe, London 1949. ; Esler A., The Western World. A Narrative History, t. 2, Prentice Hall 1997. ; Gryglewicz T., Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914. Tendencje modernistyczne i wczesnoawangardowe, Kraków 1992. ; Halecki O., Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York 1952. ; Halecki O., Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 1994. ; Hause S., W. Maltby, Western Civilization. A History of European Society, Belmont 1999. ; Hunt L. i in., The Making of the West. Peoples and Cultures, t. 1-2, New York 2001. ; Kagan D. et al., The Western Héritage, t. 2, Prentice Hall 2003. ; Kamiński M. K., Polska w polityce mocarstw: Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej (1939-1945), [w:] Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957, IH PAN, Warszawa 1994, s. 128-140. ; King M. L., Western Civilization. A Social and Cultural History, t. 2, Prentice Hall 2003. ; Kłoczowski J., Europa słowiańska w XIV-XV w., Warszawa 1984. ; Kłoczowski J., Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993. ; Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998. ; Łossowski P., Odrodzenie Polski 1918-1921 — czynnikiem zmieniającym sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957, Warszawa 1994, s. 35-43. ; Milewski J., Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia wzrostu gospodarczego Europy — przegląd literatury, [w:] Cywilizacja Europejska. Wykłady i Eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004. ; Pease N., Piotr S. Wandycz — pionier badań w Ameryce nad dziejami Polski i Europy Środkowo- Wschodniej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXX , 1995. ; Podraża A., Europa Środkowa. Zakres przestrzenny i historia regionu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 1.1, 1993, s. 23-33. ; Pułaski M., Z historii koncepcji organizacji Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1918-1921, [w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945, red. A. Czubiński, Poznań 1982, s. 147-156. ; Samsonowicz Henryk, Gospodarka średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 5-31. ; Samsonowicz Henryk, Miejsce Polski w Europie, Warszawa 1995. ; Szücs J., Trzy Europy, Lublin 1995. ; Wandycz Piotr S., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza od współczesności, Kraków 1995. ; Wandycz Piotr S., Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

45

Strona pocz.:

4

Strona końc.:

20

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:45975 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/45 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji