RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Propaganda sowiecka w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w opinii międzynarodowej : wybrane zagadnienia

Creator:

Leinwand, Aleksandra J. ORCID

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 65-75

Type of object:

Journal/Article

References:

Bierowski T., Gdańsk a kampania polsko-bolszewicka w 1920, „Sprawy Obce” 1931, z. 6.
Carroll E. M., Soviet Communism and Western Opinion 1919-1920, Chapel Hill 1965.
Davies N., Orzeł biały. Czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 1997.
Leinwand A. J., Z dziejów eksportu propagandy. Komintern w wojnie z Polską w 1920 r., [w:] „Kwartalnik Historyczny” 2004, nr 4.
Macfarlane L. J., Hands off Russia. British Labour and the Russo-Polish War, 1920, „Past and Present. Ajournai of historical studies” 1967, nr 38.
Nowak-Kiełbikowa M., Stanowisko brytyjskie wobec perspektywy klęski i efektów zwycięstwa, [w:] Rok 1920. Z perspektywy osiemdziesięciolecia, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 2001.
Pepłoński A., Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 1999.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Tommasini F., Odrodzenie Polski, Warszawa 1928.
Weronicz M. [Akst M.], Polityka zagraniczna Sowietów, Warszawa 1921.
Zackiewicz G., Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939, Kraków 2004.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

44

Start page:

65

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:44886 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information