Obiekt

Tytuł: Bułgarski rewizjonizm terytorialny a zbliżenie Bułgarii z III Rzeszą

Twórca:

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 77-100 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Balcerak Wiesław. 1971. W Czynniki integrujące i osłabiające „ład wersalski” w Europie Środkowo-Wschodniej (1919-1939)”. W Ład wersalski w Europie Środkowej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Balcerak Wiesław. 1982. W System wersalski a państwa bałkańskie 1919-1939. W Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945. Poznań.
Batowski Henryk. 1973. „Ekspansja niemiecka w Europie Środkowej w latach 1919-1939”. Dzieje Najnowsze 1-2.
Borejsza J. 1981. Rzym a wspólnota faszystowska. Warszawa.
Czekalski T. 2007. Pogrobowcy Wielkiej Idei. Kraków.
Deruga A. 1975. „Polityka zagraniczna Bułgarii w 1944 r.”. Dzieje Najnowsze 1.
Garlicka A. 1977. Polska-Jugosławia. Z dziejów stosunków politycznych 1934-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Jackowicz J. 1981. Traktat pokojowy z Bułgarią 1947 r. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Kastory A. 2002. Rozbiór Rumunii w 1940 roku. Warszawa.
Koszel B. 1987. Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941. Poznań.
Rendel G. 1957. The Sword and Olive. Recollections of Diplomaty and the Foreign Policy ( 1913-1945). London.
Stawowy-Kawka Irena 1982. W Udział ludności Macedonii w wojnie narodowo-wyzwoleńczej Jugosławii. W Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego. Poznań.
Wiskemann E. 1949. The Rome-Berlin Axis. A history of the Relations between Hitler and Mussolini. London.
Znamierowska-Rakk Elżbieta. 1993. Bułgaria na Bałkanach po I wojnie światowej (1919-1923), „Balcanica Posnaniensia”, t. VI, Poznań.
Znamierowska-Rakk Elżbieta. 1984. „Kwestia Tracji Zachodniej w polityce międzynarodowej 1878-1919”. Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej XX.
Znamierowska-Rakk Elżbieta. 1990. „Sprawa dostępu Bułgarii do Morza Egejskiego w polityce bułgarskiej 1919-1923”. Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej XXV : 5-47.
Znamierowska-Rakk Elżbieta. 1991. Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919-1947). Warszawa.
Znamierowska-Rakk Elżbieta. 2008. „Uregulowanie kwestii dobrudżańskiej w stosunkach Bułgarii z Rumunią w okresie II wojny światowej”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej XXXXIII.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

44

Strona pocz.:

77

Strona końc.:

100

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:44887 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji