Obiekt

Tytuł: Brytyjskie Foreign Office wobec sowieckich inicjatyw na rzecz zagwarantowania niepodległości państwom bałtyckim (1933-1934)

Twórca:

Jeziorny, Dariusz

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 101-125 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Gregorowicz S., M. J. Zacharias, Polska — Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925-1939, Warszawa 1995, s. 90-105.
Gregorowicz S., Sprawa deklaracji bałtyckiej na tle polityki Polski wobec Niemiec i Związku Sowieckiego na przełomie lat 1933/34, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda lir. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie, red. H. Bułhak i in., Warszawa 1994, s. 317-331.
Haslam J., The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933-1939, London-Basingstoke 1984.
Hochman J., The Soviet Union and the Failure of Collective Security, 1934-1938, Ithaca 1984.
Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934, Warszawa 1976.
Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994.
Neilson K., Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919-1939, Cambridge 2006.
Nowak-Kiełbikowa M., Polska — Wielka Brxtania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923-1937, Warszawa 1989.
Raczyński E., T. Żenczykowski, Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe, Londyn 1988.
Roberts G., The Soviet Union and the Origins of the Second World War. Russo-German Relations and the Road to War, 1933-1941, Basingtoke-London 1995.
Skrzypek A., Niemcy w polityce Związku Radzieckiego w latach 1929-1935, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t. II: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, red. S. Sierpowski, Poznań 1992.
Skrzypek A., Strategia Pokoju. Radziecka polityka zbiorowego bezpieczeństwa w Europie 1932-1939, Warszawa 1979.
Zacharias M. J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932-1936, Warszawa 1981.
Zerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939, Poznań 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

44

Strona pocz.:

101

Strona końc.:

125

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:44888 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji