Obiekt

Tytuł: Polskie koła oficjalne wobec rozwoju stosunków czechosłowacko-sowieckich w drugiej połowie lat trzydziestych XX w.

Twórca:

Pilarski, Sebastian (1977- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 127-148 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Adamczyk A., Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna, Toruń 2000.
Ajzner S., Związek Związków Zawodowych 1931-1939, Warszawa 1979.
Batowski H., Sojusze wojskowe Czechosłowacji 1919-1938 (Przyczynek do sprawy Monachium). „Przegląd Zachodni", R. XVII (1961), nr 2.
Boratyński S., Obrona suwerenności małych państw w praktyce stosunków międzynarodowych (1931-1945), Warszawa 1959.
Bułhak Henryk, Czechosłowackie próby wznowienia rozmów na lemat sojuszu wojskowego z Polską ( 1937-1938), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XII, 1976.
Bułhak Henryk, Polska-Francja: z dziejów sojuszu 1933-1936, Warszawa 2000.
Bułhak Henryk, Z dziejów stosunków wojskowych polsko-czechosłowackich w latach 1927-1936, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XI, 1975.
Daszkiewicz W., ZSRR wobec kryzysu czechosłowackiego 1938 r., „Przegląd Zachodni”, R. XXIV, 1968, nr 3, s. 107-156.
Godlewski J. R., Wybrane zagadnienia polskiego planowania wojennego w latach 1919-1939, Gdańsk 1982.
Kamiński M. K., Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2002.
Kamiński M. K., Początki polsko-czeskiego konfliktu po pierwszej wojnie światowej, „Kwartalnik Historyczny”, R. CVII, 2000, nr 1, s. 63-91.
Kamiński M. K., M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998.
Kozeński J., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej 1932-1938, Poznań 1964.
Kuklińska L., Omówienie podstawowych przyczyn powstania antagonizmu polsko-czechosłowackiego u progu niepodległości obu krajów, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica”, z. 44, 1993.
Leczyk M., Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997.
Łukasiewicz J., Sprawa czechosłowacka w 1938 roku na tle stosunków polsko-francuskich, „Sprawy Międzynarodowe”, R. II. 1948, nr 2-3 (6-7).
Mazurowa K., Europejska polityka Francji 1938-1939, Warszawa 1974.
Olivová V., Dějiny první republiky, Praha 2000.
Pietrzak J., Radykalny piłsudczyk: biografia Wojciecha Stpiczyńskiego, Warszawa 2001.
Starzeński P., Trzy lata z Beckiem. Warszawa 1991.
Szklarska-Lohmannowa A., Z raportów dyplomatów czechosłowackich w Polsce (1935-1938), „Historia i Współczesność”, t. I. 1977.
Wandycz P. S., The Twilight of French Eastern Alliances, 1926-1936. French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarisation of the Rhineland, Princeton 1988.
Zacharias M. J.. Polska polityka zagraniczna wobec próby porozumienia mocarstw zachodnich w 1936 r., „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXXIII, 1976, nr 4.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

44

Strona pocz.:

127

Strona końc.:

148

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:44889 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji