Object

Title: Praktyczny sprawdzian czechosłowacko-sowieckiego układu sojuszniczego z 12 grudnia 1943 r. (kwiecień - październik 1944 r.)

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 149-197

References:

Baka J., Slovenská republika a nacistická agresia proti Pol’sku, Bratislava 2006; V. V. Marjina, Vdzeň butyrskej cely Ferdinand Čatloš, „Historický časopis” 44, 4, 1996. ; Beneš E., Mnichovské' dny. Paměti, Praha 1968. ; Buczek R., Stanisław Mikołajczyk, t. I, Toronto 1996. ; Dąbrowski D., Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939, Toruń 2007. ; Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005. ; Kamiński M. K., Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w przededniu wojny z Niemcami ( 1938-1941 ), [w:] Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej. Materiały z sesji naukowej, Bydgoszcz, 7-8 maj 1998, pod red. T. Kisielewskiego, Bydgoszcz 1999. ; Kamiński M. K., Velká Británie a československé pokusy o „most mezi Východem ci Zapadem ” (1945-1948), „Svědectví”, roč. XXI, č. 82, 1987, s. 437-468. ; Kamiński M. K., Wielka Brytania wobec czechosłowackich prób stworzenia „pomostu między Wschodem i Zachodem” ( 1945-1948), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XXI, 1985, s. 145-180. ; Kamiński M. K., Wrzesień 1939 roku w Polsce. Splot wydarzeń militarnych i politycznych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” nr 2, 1996, s. 29-44. ; Kamiński M. K., Zarys polityki zagranicznej rządu RP na obczyźnie 1939-1945, [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994. ; Kirkor S., Rozmowy polsko-sowieckie w 1944 r., „Zeszyty Historyczne” nr 22, Paryż 1972. ; Kirkor S., Urywek wspomnień. O rozmowach z ambasadorem Lebiediewem w Londynie w maju i czerwcu 1944 r., „Zeszyty Historyczne” nr 18, Paryż 1970. ; Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007. ; Majewski P. M., Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach, Warszawa 2001. ; Orlof E., Słowacja wobec konfliktu polsko-niemieckiego 1939 roku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” nr 12, red. E. Orlof, Rzeszów 1994, s. 175-189.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

44

Start page:

149

End page:

197

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:44890 ; oai:rcin.org.pl:44890 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

rus ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information