Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Franjo Tudjman i początki chorwackiej niepodległości

Creator:

Wawrzeńczak, Anna

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 215-235 ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Čuvalo A., The Croatian National Movement 1966-1972, Boulder 1990.
Cvetnić B., J. Fras, Status prawny mniejszości narodowych w Republice Chorwacji, [w:] Z badań nad problematyką narodowościową państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Albin, J. M. Kupczak, Wrocław 1998, s. 141-150.
Dykier D. A., I. Vojevoda, Yugoslavia and after. A study in fragmentation despair and rebirth, New York 1996.
Horvatić D., Dr. Franjo Tudjman: synteza teorie i prakse, „Drżavnost", 1999, s. 101-113.
Koseski A., W bałkańskim tyglu, Pułtusk 2002.
Marcus T., Croatia — a nation forget in war, New Haven-London 1997.
Mihanović N., Dr. Franjo Tudjman — znanstvernik i drzavanik, „Državnost” , 1997, s. 19-31.
Pavletić V., Franjo Tudjman 1922-1999, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti Spomenica Preminulum Akademicima, Zagreb 2002.
Seils M. A., The bridge betrayed. Religion and genocide in Bosnia, London 1996.
Silber L., A. Little, Yugoslavia. Death of a Nation, New York 1996.
Tomac Z., Moji pogledi na sudbinske odluke koje je odnosio dr. Franjo Tudjman u razdoblju 1989/92 godine, [w:] Dr. Franjo Tudjman — neoprostena pobjeda, red. M. Tudjman, Zagreb 2003, s. 131-151.
Zacharias M. J., Chorwacka „wiosna" i serbski „liberalizm”. Konflikty polityczne w Jugosławii na początku lat siedemdziesiątych, „Dzieje Najnowsze”, R. XXXII, 2000, s. 99-120.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

44

Start page:

215

End page:

235

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:44892 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

This page uses 'cookies'. More information