Object

Title: Kolektywizacja rolnictwa w województwie białostockim w latach 1948-1956

Creator:

Markiewicz, Marcin

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 129-137

References:

Długoborski T., Próby kolektywizacji wsi w powiecie łomżyńskim w latach 1949–1956, „Studia Łomżyńskie” 2000, t. XI. ; Długoborski T., Wyhamowanie tempa kolektywizacji w latach 1955–1956, „Studia Łomżyńskie” 2000, t. XII. ; Dobieszewski A., Kolektywizacja wsi polskiej 1948–1956, Warszawa 1993. ; Dziemianowicz R., Kolektywizacja na Białostocczyźnie, „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Prace Ekonomiczne” 1986, t. XII. ; Hunek T., Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie polskim, Warszawa 1965. ; Jarecka-Kimlowska S., Z problemów spółdzielczości wiejskiej w Polsce w latach 1944–1957, Warszawa 1972. ; Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998. ; Makowski A., Kolektywizacja na Augustowszczyźnie, „Przegląd Augustowski” 2000, nr 3. ; Markiewicz M., Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa białostockiego w latach 1948–1956, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie” 2005, nr 1. ; Markiewicz M., Kolektywizacja wsi białostockiej w latach 1948–1956 [w:] Polska północno–wschodnia w okresie stalinizmu. Spojrzenie z perspektywy półwiecza, red. K. Sychowicz, E. Świętochowska–Bobowik, W. F. Wilczewski, Białystok–Warszawa 2009. ; Pasko A., Udział władz wojewódzkich PZPR w Białymstoku w tworzeniu wiejskich spółdzielni produkcyjnych, „Białostocczyzna” 2001, nr 3–4. ; Robakowski K., Społeczno–polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1948–1956, Poznań 1986. ; Wysocka M., Forsowna kolektywizacja na Białostocczyźnie, „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Prawo i Ekonomia” 1989, z. 65, t. XV.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

1

Start page:

129

End page:

137

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48352 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information