Obiekt

Tytuł: Kolektywizacja rolnictwa w województwie białostockim w latach 1948-1956

Twórca:

Markiewicz, Marcin

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 129-137

Bibliografia:

Długoborski T., Próby kolektywizacji wsi w powiecie łomżyńskim w latach 1949–1956, „Studia Łomżyńskie” 2000, t. XI. ; Długoborski T., Wyhamowanie tempa kolektywizacji w latach 1955–1956, „Studia Łomżyńskie” 2000, t. XII. ; Dobieszewski A., Kolektywizacja wsi polskiej 1948–1956, Warszawa 1993. ; Dziemianowicz R., Kolektywizacja na Białostocczyźnie, „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Prace Ekonomiczne” 1986, t. XII. ; Hunek T., Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie polskim, Warszawa 1965. ; Jarecka-Kimlowska S., Z problemów spółdzielczości wiejskiej w Polsce w latach 1944–1957, Warszawa 1972. ; Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998. ; Makowski A., Kolektywizacja na Augustowszczyźnie, „Przegląd Augustowski” 2000, nr 3. ; Markiewicz M., Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa białostockiego w latach 1948–1956, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie” 2005, nr 1. ; Markiewicz M., Kolektywizacja wsi białostockiej w latach 1948–1956 [w:] Polska północno–wschodnia w okresie stalinizmu. Spojrzenie z perspektywy półwiecza, red. K. Sychowicz, E. Świętochowska–Bobowik, W. F. Wilczewski, Białystok–Warszawa 2009. ; Pasko A., Udział władz wojewódzkich PZPR w Białymstoku w tworzeniu wiejskich spółdzielni produkcyjnych, „Białostocczyzna” 2001, nr 3–4. ; Robakowski K., Społeczno–polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1948–1956, Poznań 1986. ; Wysocka M., Forsowna kolektywizacja na Białostocczyźnie, „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Prawo i Ekonomia” 1989, z. 65, t. XV.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

43

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

137

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48352 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/43/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji