Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Wzloty i upadki w politycznych relacjach Polski i Finlandii w dwudziestoleciu międzywojennym

Twórca:

Czechowski, Janusz (1956- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 1 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 49-60 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Batowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie 1939-1941, Kraków 1991.
Buchała J., Czynnik niemiecki w polityce fińskiej, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1989, nr 3 (139).
Czechowski J., Fińska droga do niepodległości. Polsko-fińskie stosunki polityczne na początku lat dwudziestych, „Słupskie Studia Historyczne” 2001, nr 9.
Erfurth W., Niemiecki Sztab Generalny 1918-1945, Warszawa 2007.
Garlicki A., Od Brześcia do maja, Warszawa 1986.
Jurkiewicz J., Pakt Wschodni. Z historii stosunków międzynarodowych w latach 1934-1935, Warszawa 1963.
Jussila O., S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001.
Kamiński M. K., H. J. Zacharias, W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, Warszawa 1993.
Kamiński M.K., H.J. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987.
Klinge M., Bałtycki świat, Helsinki 1994.
Klinge M., Krótka historia Finlandii, Helsinki 1997.
Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934, Warszawa 1976.
Łossowski P., Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 1990.
Michowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa 1932-1937 a dyplomacja polska, Łódź 1989.
Piotrowski B., Niemcy w polityce państw skandynawskich (1935-1938) [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, red. S. Sierpowski, Poznań 1992.
Pullat R., Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym, Warszawa 1998.
Skrzypek A., Kronika koegzystencji. Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1921-1939, Warszawa 1982.
Skrzypek A., Układ polsko-bałtycki z 17 marca 1922 roku [w:] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, t. 8, Warszawa 1971.
Szygowski J., Konferencja państw bałtyckich w Bulduri [Ryga] w roku 1920, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1983, nr 63.
Wyrwa T., Stosunki polsko-fińskie w latach 1939-1941, „Zeszyty Historyczne” 1999, z. 128.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

41

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

60

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46623 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/41/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji