Obiekt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Polsce Odrodzonej 1918-1939
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Polsce Odrodzonej 1918-1939

Twórca:

Kozyra, Waldemar

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 33-50 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego: listopad 1918-czerwiec 1920, Łódź 2004. ; Błaś A., Kuta T., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia terminologiczno-pojęciowe, Poznań Wrocław 1998. ; Czubiński A., Problem polski w polityce wschodniej Niemiec w latach 1914-1920, [w:] Niepodległość Polski w 1918 roku a procesy państwowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Z. Mańkowski, Lublin 1996. ; Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1976. ; Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski, Warszawa 1999. ; Górecki D., Powstawanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce 1914-1919, Łódź 1983, s. 52 i n. ; Izdebski H., M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999. ; Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997. ; Kozyra W., Działalność wojewody lubelskiego Jerzego Albina de Tramecourta w okresie: wrzesień 1937-październik 1939, [w:] Polski wrzesień 1939 r. — wojna na dwa fronty. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. H. Stańczyk, Piotrków Trybunalski 2000. ; Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, Lublin 2009. ; Kowalski W. T., Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), cz. 1, Warszawa 1989. ; Kozyra W., Ustawowe uprawnienia ministrów spraw wewnętrznych i zarys ich realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, „Res Historia” 2004, z. 16. ; Krzywicki L. Wspomnienia, t. I, przyg. T. Karwacka, J. Wilhelmi, Warszawa 1957. ; Lewandowski J., Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914-1918, Warszawa 1980. ; Malec J., Studia z dziejów administracji nowożytnej, Kraków 2003. ; Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980. ; Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918, do druku przygotował J. Pajewski, objaśnienia opracowała A. Kosicka-Pajewska, Poznań 1997. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. 3, cz. 2, Londyn 1960. ; Polski wrzesień 1939 — wojna na dwa fronty. Pamiętnik konferencji. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. A. Felchner, Piotrków Trybunalski 1999. ; Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000. ; Przygodzki J., Problematyka reformy administracji w pracach rządowych komisji do usprawnienia administracji w II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2616, Prawo, t. CCLXXXVII, 2004. ; Puget H., Les institutions administratives étrangères, Paris 1969. ; Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003. ; Wrzesień 1939 r. w relacjach dyplomatów, Józefa Becka, Anthony’ego Drexel Biddle’a, Leona Noela i innych, wybór i oprac. A. Skrzypek, Warszawa 1989. ; Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005. ; Składkowski F. S., Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły, wstęp i oprac. A. Adamczyk, Warszawa 2003. ; Składkowski S., Kwiatuszki administracyjne i inne, Warszawa 2005. ; Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998. ; Świtalski K., Diariusz 1919-1935, do druku przygotowali A. Garlicki, R. Świątek, Warszawa 1992. ; Winnicki Z., Dążenia do przejęcia administracji od władz okupacyjnych w Królestwie Polskim przez organy Rady Regencyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 982, Prawo, t. CLXI, 1988.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

33

Strona końc.:

50

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46756 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji